Wykonanie usług badawczych układów pomiarowych i opracowanie multisensora dla obiektów biurowych

W związku z realizacją projektu badawczego „oBEMS (Office Building Energy Management System) inteligentna nakładka sprzętowo-programowa na systemy automatyki budynków biurowych, nowa metoda zarządzania komfortem oraz energią elektryczną, ciepłem optymalizująca na bieżąco wentylację, ogrzewanie, chłodzenie (HVAC) z wykorzystaniem multisensorycznej mapy komfortu” Virtual Power Plant Sp. z o.o. ogłasza konkurs na wykonanie usług badawczych układów pomiarowych i opracowanie multisensora dla obiektów biurowych.

Projekt realizowany w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1.: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Zakres i harmonogram prac

 

W związku z zakończeniem postępowania konkursowego informujemy, że wybrana została oferta złożona przez:

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Zarządzania, Katedra Inżynierii Zarządzania
Laboratorium Automatyzacji Procesów
ul. Gramatyka 10
30-607 Kraków

 

 

logotypy-fundusze-ue