VPPlant partnerem XIV Kongresu Nowego Przemysłu

XIV Kongres Nowego Przemysłu

Spółka Virtual Power Plant jest partnerem XIV edycji Kongresu Nowego Przemysłu, który odbędzie się w przyszłym tygodniu w Warszawie. Podczas wydarzenia odbędzie się m.in. debata nt. energetyki na rynku elektromobilności. W dyskusji weźmie udział prezes Virtual Power Plant.

Panel „Energetyka na rynku elektromobilności”

Pierwszego dnia Kongresu, 11 października w godz. 13.45 – 15.30, odbędzie się dyskusja panelowa na temat gotowości sektora energetycznego do rozwoju rynku elektromobilności w Polsce. Uczestnicy debaty poruszą następujące zagadnienia:

 • Projekt ustawy o elektromobilności – stopień zaangażowania energetyki a spodziewane
  korzyści
 • Nowe zadania dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD). Nowe strumienie
  przychodów?
 • Ryzyko monopolizacji infrastruktury ładowania przez OSD
 • Elektromobilność i biznes. Zachęty dla inwestorów prywatnych
 • Polski samochód elektryczny? Plany koncernów motoryzacyjnych na polskim rynku

Udział w sesji, oprócz prezesa VPPlant Grzegorza Nowaczewskiego, zapowiedzieli:

 • Rafał Czyżewski, prezes zarządu, Greenway Infrastructure Poland Sp. z o.o.
 • Roland Doll*, Thematic Leader, Electromobility InnoEnergy
 • Marcin Korolec, minister środowiska w latach 2011-2013, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej w latach 2013-2015, prezes, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych
 • Bartosz Kubik, prezes zarządu, Ekoenergetyka-Polska Sp. z o.o.
 • Daniel Obajtek, prezes zarządu, Energa SA
 • Rafał Rumian, Digital Advisory Director, Microsoft
 • Robert Strods, współzałożyciel, Hygen
 • Paweł Śliwa, wiceprezes zarządu ds. innowacji, PGE Polska Grupa Energetyczna SA
 • Przedstawiciele: PKN Orlen, BMW

Moderatorem dyskusji będzie Maria Szurowska, analityk ds. energetycznych z Polityka Insight.

XIV Kongres Nowego Przemysłu

Dwudniowy Kongres Nowego Przemysłu gromadzi co roku około 1000 uczestników. Biorą w nim udział najważniejsze postacie sektora energii, zarządzający czołowymi firmami energetycznymi, przedstawiciele rządu, parlamentu i administracji publicznej, eksperci, naukowcy, dziennikarze. Celem Kongresu jest wspieranie działań, które mają przyczynić się do pozytywnych zmian w sektorach energii, gazu i innych paliw – wpływających na stabilność, kondycję i perspektywy rozwoju całej polskiej gospodarki.

W tym kontekście podjęte będą takie szczegółowe tematy jak: nowy kształt własnościowy naszej energetyki w kontekście rynku energii i bezpieczeństwa energetycznego Polski, nowe uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej, perspektywy rozwoju ciepłownictwa w Polsce. Odbędą się dyskusje o tym, w jaki sposób przyszłość energetyki kształtuje presja zmian regulacyjnych – przede wszystkim tych będących konsekwencją polityki energetyczno-klimatycznej UE. Omówione będą najważniejsze, ekspansywne trendy rynkowe (sprzedaż pakietowa, zarządzanie popytem, rola klienta i prosumenta) oraz technologiczne (elektromobilność, magazynowanie energii, wykorzystanie odpadów, rozwiązania inteligentne). Organizatorzy postawią również pytania o przyszłość energetyki atomowej w Polsce, perspektywy inwestycyjne w dystrybucji i przesyle energii, obiecujące kierunki aktywności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej.

XIV Kongres Nowego Przemysłu odbędzie się w dniach 11-12 października. Więcej informacji oraz rejestracja na stronie www.kongresnp.pl.

Podczas ubiegłorocznej edycji Kongresu Nowego Przemysłu spółka Virtual Power Plant została nagrodzona wyróżnieniem „Wzorzec. Efektywny projekt energetyczny 2016” przyznanym wspólnie przez redakcje Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł i portalu wnp.pl.