Właściciele budynków mogą zarabiać na oszczędzaniu energii

Największe oszczędności zużycia energii w istniejących budynkach można uzyskać dzięki wdrożeniu nowoczesnych systemów zarządzania energią. W Polsce są już pierwsze projekty oparte o najnowocześniejsze metody wspomagania zarządzania energią. Droga do oszczędności wiedzie poprzez racjonalne wykorzystanie energii elektrycznej i cieplnej oraz dostosowanie konsumpcji energii elektrycznej do zmiennych kosztów jej generacji w różnych godzinach doby.

Szczególne znaczenie w najbliższych latach będzie zdobywał rosnący udział energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, które ze swojej natury nie są tak stabilne jak klasyczne elektrownie – chociażby węglowe. Implementując w systemach automatyki budynkowej adaptatywne algorytmy sterowania – właściciele budynków oprócz osiągania oszczędności stają się potencjalnymi dostawcami usług adresowanych do przedsiębiorstw energetycznych. Dzięki współpracy z partnerami takimi jak firma Virtual Power Plant (VPP) dotychczasowi odbiorcy energii mogą uzyskiwać znaczące przychody uczestnicząc w programach takich jak Demand Side Response (DSR).
– Przyszłością energetycznej Europy są projekty premiujące konsumentów energii, którzy będą zużywali energię elektryczną dostosowując się do chwilowych możliwości wytwarzania oraz dostarczania energii w konkretnym węźle sieci energetycznej. Takie dostosowywanie będzie wynikiem połączenia inteligentnego sterowania energochłonnymi procesami z mechanizmami rynku energii i zarządzania obciążeniem w sieci energetycznej – mówi Grzegorz Nowaczewski, prezes VPP.
W najbliższych latach można spodziewać się znaczącego rozwoju inteligentnego wykorzystania energii w budynkach (zwłaszcza tych o dużej kubaturze), o ile tylko wykorzystamy wsparcie programów rządowych na rzecz polskiej innowacyjności oraz podnoszenia efektywności energetycznej.Racjonalizacja mediów odgrywa coraz większą rolę w zarządzaniu budynkami w wyniku nowych podwyższonych wymagań wprowadzanych w duchu dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, a szczególnie jej recastu z roku 2010, co znalazło odzwierciedlenie w zmianach polskich przepisów, w tym w prawie budowlanym i warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.Rozwojowi inteligentnego zarządzania energią sprzyjać będzie także wzrost cen nośników energii oraz wdrażanie przez rosnącą liczbę właścicieli procedur racjonalizujących zużycie energii.

Czytaj dalej na portalu WNP:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *