Zespół

Zespół Grupy VPPlant liczy ponad 30 osób.

Trzon zespołu stanowią dobrze wykształceni i posiadający wieloletnie doświadczenie inżynierowie, informatycy oraz specjaliści z zakresu automatyki budynkowej, systemów klimatyzacji, telemetrii oraz serwisu rozproszonych systemów telemetrycznych. Posiadają oni kompetencje w budowaniu skomplikowanych systemów informatycznych i telemetrycznych. Odpowiadają również za obsługę Centrum Operacyjnego VPPlant.

Ważnymi osobami w zespole VPPlant są pracownicy terenowi, którzy odpowiadają za bieżącą pracę w budynkach naszych partnerów (instalacje, serwisowanie, etc.). Od ich wysokiej wiedzy technicznej oraz sprawności w poruszaniu się po skomplikowanych zapleczach nowoczesnych budynków zależy właściwe  przygotowanie obiektów do wdrożenia naszych technologii.

VPPlant to również dobrze dobrany zespół menedżerów odpowiedzialnych za bieżące zarządzanie i  rozwój spółki, a także za utrzymywanie na najwyższym poziomie relacji B2B z naszymi partnerami.