Zarząd

Grzegorz NowaczewskiGrzegorz Nowaczewski
Założyciel i Członek Zarządu

Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing na Wydziale Inżynierii Produkcji. Posiada 28-letnie doświadczenie w projektowaniu rozwiązań teleinformatycznych. Wcześniej szef projektów technologicznych w polskich telewizjach oraz pionier zastosowań bezprzewodowego Internetu w dziedzinie zdalnego sterowania oraz bankowości.

Grzegorz od 2013 r. promuje w Polsce w ramach działalności Virtual Power Plant ideę Demand Side Response i Wirtualne Elektrownie. Jest jednym z najbardziej wpływowych polskich przedsiębiorców w obszarze wykorzystania nowych technologii w energetyce. Doceniony m.in. wyróżnieniem „Wzorzec. Efektywny projekt energetyczny 2016”. W 2017 r. wziął udział w finale konkursu Startupy w Pałacu, a w 2019 r. – w hiszpańskim programie akceleracyjnym EDP Starter.

Marcin Skotnicki
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych

Absolwent Społecznej Akademii Nauk na kierunku Zarządzania. Posiada 16-letnie doświadczenie w dziedzinie budowy modeli biznesowych oraz sprzedaży usług telekomunikacyjnych i informatycznych. Wcześniej kierownik projektu dla spółki WSE Infoengine.

Marcin odpowiada za bieżące operacje i utrzymanie ciągłości świadczenia usług optymalizacyjnych oraz doskonalenie jakości obsługi Klientów. Nadzoruje także zespół analityczny przygotowujący analizy oszczędności oraz rekomendacje działań w zakresie polityki zakupowej mediów energetycznych.