Rada Nadzorcza

Zbigniew KlonowskiZbigniew Klonowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych Master of Business Administration  zorganizowanych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów wraz z Univeristy of Strathclyde z Glasgow.

W latach 1994 do 2000 związany z Toruńskimi Piwnicami Win Vinpol przechodząc drogę od Menedżera Importu i Eksportu, kończąc jako Członek Rady Nadzorczej. Od 1999 roku współtwórca i Prezes Zarządu grupy kapitałowej Trias S.A. w skład której wchodzą między innymi spółki Trias AVI, VES, DIGISERVICE, Azoty Arena Operator i CWK Operator. Od 2014 roku związany z Virtual Power Plant Sp. z o.o.

Laureat Nagrody Prezydenta Miasta Torunia w kategorii przedsiębiorczości za rok 2003, a w roku następnym, w konkursie o Laur Businessmana, organizowanym przez redakcję miesięcznika Businessman Magazine oraz firmę audytorsko-doradczą PricewaterhouseCoopers – nominowany do grona pięciu najlepszych przedsiębiorców w kraju.

Pełni szereg funkcji społecznych jak chociażby praca w Radzie Fundacji Przyjaciół Planetarium i Muzeum Mikołaja Kopernika prowadzącej Planetarium w Toruniu. Ponadto jest Prezesem Zarządu Sekcji Nośników Audiowizualnych w Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji oraz Prezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji i członkiem zarządu międzynarodowego tejże organizacji (IAKS International).

 

Piotr Bolmiński

Specjalista ds. księgowych i podatkowych, ekspert w dziedzinie skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Prezes zarządu i wspólnik Forum rachunkowości Sp. z o.o. Ponadto członek rady nadzorczej w następujących podmiotach: Smoke Shop S.A., Site S.A., Igoria Trade S.A.. Nie karany, nie pełnił funkcji w organach spółek postawionych w stan upadłości likwidacyjnej, nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

 

Piotr PietrzakPiotr Pietrzak

Członek zarządu funduszu zalążkowego StartVenture@Poland, profesjonalista inwestycyjny doświadczony w obszarach VC, PE oraz M&A. Pełnił role zarządcze w funduszach kapitałowych, prowadząc procesy inwestycyjne w polskie i międzynarodowe startupy. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz programu finansów międzynarodowych Uniwersytetu w Tilburgu.

 

 

Witold StępieńWitold Stępień

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalnością Zarządzanie Strategiczne. Od ponad dwudziestu lat jest aktywnie związany z rynkiem kapitałowym.

Pracę rozpoczynał w departamencie skarbu CitiBank Poland S.A., a następnie tworzył departament powiernictwa papierów wartościowych. W 1994 był jedną z osób odpowiedzialnych z stworzenie domu maklerskiego CitiBrokerage należącego do CitiBank Poland S.A. Jako wiceprezes Citibrokerage był odpowiedzialny za relacje inwestorami międzynarodowymi działającymi na polskim rynku kapitałowym. Po fuzji CitiBanku z Bankiem Handlowym w 2001 roku został prezesem Domu Maklerskiego CitiHandlowy, który w latach 2009 – 2016 miał największe obroty na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie z obszaru bankowości inwestycyjnej i brał udział w wielu międzynarodowych transakcjach z obszaru M&A. Był przewodniczącym Rady Nadzorczej jak również udziałowcem spółki Finder S.A. – największej w Polsce spółki zarządzającej i monitorującej pojazdy.

Prywatnie jest współzałożycielem Fundacji „Szkoła Na Szóstkę”. Pasjonuje się żeglarstwem szczególnie żaglowcami.

 

Marcin ZającMarcin Zając

Posiada ponad 10 lat doświadczenia w tworzeniu modeli finansowych odzwierciedlających działalność przedsiębiorstw, w tym zarówno dużych międzynarodowych spółek giełdowych, jak i małych innowacyjnych start-upów. Wykonał modele wycen dla kilkudziesięciu spółek.

W Giza Polish Ventures odpowiedzialny jest za opracowanie modeli finansowych analizowanych innowacyjnych spółek i zbudowanie na ich podstawie narzędzia wyceny z użyciem metodyk właściwych dla spółek opartych na wiedzy, tj. wyceny wartości elementów aktywów intelektualnych wzbogacających tradycyjne metody typu EVA, DCF czy APV. Jest absolwentem Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie, a także ukończył studium podyplomowe „Zarządzanie Wartością Firmy” w Szkole Głównej Handlowej.