Rada Nadzorcza

Zbigniew Klonowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Współtwórca i Prezes Zarządu grupy kapitałowej Trias S.A. w skład której wchodzą między innymi spółki Trias AVI, VES, DIGISERVICE, Azoty Arena Operator i CWK Operator. Od 2014 roku związany z Virtual Power Plant Sp. z o.o. Od 2017 r. – współtwórca i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu 60 Milionów, Globalnego Zjazdu Polonii, którego misją integracja polskich środowisk biznesowych zogniskowanych w kraju oraz poza jego granicami.

Zbigniew jest także Prezesem Zarządu Sekcji Nośników Audiowizualnych w Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji oraz Prezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji i członkiem zarządu międzynarodowego IAKS International.

Laureat Nagrody Prezydenta Miasta Torunia w kategorii przedsiębiorczości za rok 2003, a w konkursie o Laur Businessmana 2004 organizowanym przez redakcję miesięcznika Businessman Magazine oraz firmę audytorsko-doradczą PricewaterhouseCoopers – nominowany do grona pięciu najlepszych przedsiębiorców w kraju.

Piotr Bolmiński

Specjalista do spraw księgowych i podatkowych z przeszło dwudziestoletnim doświadczeniem. Współwłaściciel i Prezes Forum Rachunkowości Sp. z o.o., ekspert w dziedzinie skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR). Oprócz Virtual Power Plant, Piotr jest członkiem organów nadzorujących spółek PunkPirates S.A. (niezależne studio VR) oraz Igoria Trade S.A. (internetowa platforma usług finansowych).

Adam Maciejewski

Wieloletni Członek Zarządu i Prezes warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, związany z tworzeniem rynku kapitałowego w Polsce od niemal 30 lat. Za jego kadencji GPW została uznana za najlepiej zarządzaną w Europie Środkowo-Wschodniej, a jej udział w obrocie akcjami w regionie przekroczył 60%.

Inwestor, menedżer, ekonomista i promotor działań w zakresie odpowiedzialności społecznej biznesu. Aktywny członek wielu rad nadzorczych, w tym Getin Holding S.A. i Polish Dairy Sp. z o.o. W przeszłości zasiadał m.in. w radzie Federation of European Securities Exchanges, Aquis Exchange Ltd, Towarowej Giełdy Energii, Bond Spot S.A., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Finder S.A., Private Equity Managers S.A., Graal SA i innych.

Adam jest aktywnym publicystą i wykładowcą, a z zamiłowania podróżnikiem i poetą. Jest także członkiem Komitetu Organizacyjnego Stowarzyszenia Miłośników Egiptu.

Piotr Pietrzak

Partner Zarządzający w funduszu StarFinder, którego głównym obszarem inwestycyjnym są projekty technologii inżynieryjnych, nauk przyrodniczych i technologii informatycznych. Ekspert w dziedzinie projektów venture capital oraz private equity z doświadczeniem na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. W charakterze Partnera Zarządzającego funduszu StartVenture@Poland (Bridge Alfa) wspierał działania fundraisingowe szeregu spółek portfelowych. Obecnie reprezentuje fundusz w radach nadzorczych m.in. w spółkach Mob-Bruk S.A., NanoGroup S.A. czy Dystrogen Therapeutics S.A.

Przemysław Schmidt

Inwestor, bankier inwestycyjny i radca prawny, zawodowy menedżer z 30-letnim doświadczeniem. Obecnie udziałowiec i członek zarządu spółki GetFresh Sp. z o.o. Członek rad nadzorczych spółek publicznych i prywatnych, w tym m.in. Rafako S.A., Work Service S.A. oraz Paged Meble Sp. z o.o. Członek Rady Powierniczej Uniwersytetu SWPS, a także członek zespołu ekspertów przy Forum Rad Nadzorczych.

W przeszłości m.in. niezależny członek rady nadzorczej Polskich Inwestycji Rozwojowych. Po zmianie nazwy i przyjęciu struktury funduszu, niezależny członek dwóch komitetów inwestycyjnych w grupie Polskiego Funduszu Rozwoju. W latach 2001-2013 partner-założyciel i przewodniczący rady nadzorczej Trigon DM S.A. Wcześniej, wiceprezes amerykańskiej spółki @Entertainment Inc. – pierwszej spółki z regionu Europy Środkowej notowanej na NASDAQ – i prezes Wizji TV, będącej częścią grupy kapitałowej. W latach 1995-1996 dyrektor zarządzający polskich operacji MeesPierson, banku inwestycyjnego z grupy ABN AMRO.

Witold Stępień

Współtwórca i były wieloletni prezes DM CitiHandlowy, w latach 2009-2016 wiodącego domu maklerskiego na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Licencjonowany makler papierów wartościowych, posiada 30-letnie doświadczenie z obszaru bankowości inwestycyjnej i brał udział w wielu międzynarodowych transakcjach z obszaru M&A.

Witold był udziałowcem i przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Finder S.A. – największej w Polsce spółki zarządzającej i monitorującej pojazdy. Obecnie członek zarządu spółki M2M Team Sp. z o.o., specjalizującej się w innowacyjnych projektach łączących robotykę, zagadnienia inżynierskie oraz autorskie systemy IT.

Witold jest współzałożycielem Fundacji „Szkoła Na Szóstkę”. Pasjonuje się żeglarstwem i żaglowcami.

Wiktor Taszka

Menedżer i przedsiębiorca związany od 15 lat z rynkiem energii. Były wiceprezes PGE Obrót S.A., spółce obrotu energią Polskiej Grupy Energetycznej, a wcześniej menedżer w Polkomtelu. Ekspert w dziedzinie zarządzania projektami, sprzedaży i business development.

Od 2017 r. Wiktor jest niezależnym inwestorem, partnerem w spółkach Virtual Power Plant oraz Integreen, wiodącej spółce instalacyjnej sektora fotowoltaicznego w Polsce specjalizującej się w obsłudze projektów komercyjnych.

Prywatnie Wiktor jest miłośnikiem golfa i sportów motorowodnych.