Rada Nadzorcza

Marcin Ciołek
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Przedsiębiorca, doświadczony manager założyciel MBC TRANS Marcin Ciołek, przedsiębiorstwa od wielu lat prężnie działającego na rynku usług transportowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu. Odpowiedzialne i przemyślane działania pozwoliły elastycznie dostosowywać się do zmian na rynku i stawiać kolejne, odważne kroki w budowaniu nowoczesnego przedsiębiorstwa. Inicjator i koordynator wielu zakończonych sukcesem projektów.

Od 2016 – Prezes i wspólnik MBC TRANS LIMITED, angielskiej spółki działającej w branży usługowo – handlowej.

Od 2016 – Prezes i wspólnik MBC TRANS Sp. z o.o. działającej w sferze usług transportowych, specjalizujących się  chłodniczym transporcie drogowym.

Od 2020 Prezes Zarządu  i wspólnik CNS DEVELOPMENT Sp. z o.o., działającego w sferze budownictwa i sprzedaży nieruchomości,  sprawuje nadzór nad obszarami realizacji inwestycji koordynator i inicjator kluczowych projektów Spółki.

Od 2021 Prezes Zarządu i wspólnik MBC DEVELOPMENT Sp. z o.o., działającego w obrocie nieruchomościami.

Od 2021 Prezes Zarządu  i wspólnik  WATAIR Sp. z o.o. – inicjator i koordynator wielu innowacyjnych projektów spółki, pozwalających na intensywny rozwój w branży.

Piotr Bolmiński

Specjalista do spraw księgowych i podatkowych z przeszło dwudziestoletnim doświadczeniem. Współwłaściciel i Prezes Forum Rachunkowości Sp. z o.o., ekspert w dziedzinie skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR). Oprócz Virtual Power Plant, Piotr jest członkiem organów nadzorujących spółek PunkPirates S.A. (niezależne studio VR) oraz Igoria Trade S.A. (internetowa platforma usług finansowych).

Grzegorz Kuć

Doświadczony manager, jego wieloletnia praca zawodowa związana jest głównie z rozwojem i zarządzaniem procesami marketingu i sprzedaży oraz nadzorowaniem projektów z tego obszaru.

Od 5 lat założyciel i prezes agencji komunikacji marketingowej /10Team.

Wcześniej przez ponad 7 lat pracował w Grupie Trias, gdzie zarządzał spółką VES działającej w branży AVL Integration oraz Event Engineering, był również członkiem zarządu w jej innych spółkach zależnych.

Wcześniejsze doświadczenie zdobywał pracując na stanowiskach managerskich m.in. w branży IT w firmie Infovide-Matrix oferującej dedykowane rozwiązania IT i usługi doradcze.

Grzegorz Onichimowski

Doświadczony przedsiębiorca i menedżer z ponad 30-letnią praktyką w sektorze energetycznym i IT w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Innowacyjny i zaangażowany ekspert biznesowy, który ma na swoim koncie udokumentowaną historię pomocy i znacznej poprawy wydajności i sukcesu wielu firm. Osoba, dla której priorytetem jest praca z klientami w celu osiągnięcia pożądanych rezultatów, znająca wszystkie etapy projektowania i wdrażania biznesu. Zna branżę P&U w regionie GCC i ma kontakty z kadrą kierowniczą na szczeblu regionalnym. Po pomyślnym opracowaniu strategii wymiany energii w regionie GCC, świadomy wyzwań stojących przed tą branżą. Gotowy do pomocy w znalezieniu odpowiednich rozwiązań, gotowy również do pomocy w rozwiązywaniu problemów jako konsultant rynku mocy i efektywności. W Polsce od 2019 roku, rozwijający rynek elastyczności z firmą NODES AS i pomagający kilku firmom z branży OZE.

Witold Stępień

Współtwórca i były wieloletni prezes DM CitiHandlowy, w latach 2009-2016 wiodącego domu maklerskiego na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Licencjonowany makler papierów wartościowych, posiada 30-letnie doświadczenie z obszaru bankowości inwestycyjnej i brał udział w wielu międzynarodowych transakcjach z obszaru M&A.

Witold był udziałowcem i przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Finder S.A. – największej w Polsce spółki zarządzającej i monitorującej pojazdy. Obecnie członek zarządu spółki M2M Team Sp. z o.o., specjalizującej się w innowacyjnych projektach łączących robotykę, zagadnienia inżynierskie oraz autorskie systemy IT.

Witold jest współzałożycielem Fundacji „Szkoła Na Szóstkę”. Pasjonuje się żeglarstwem i żaglowcami.

Katarzyna Śledziewska

Dyrektor zarządzający DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Nie boi się wyzwań i chętnie włącza się w ambitne przedsięwzięcia wkraczające na niezbadane obszary nauki. Od 2014 roku prowadzi eksperymentalny program badawczy DELab UW, gdzie stworzyła otwarte, interdyscyplinarne środowisko naukowe inkubujące studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych z UW wokół badań nad gospodarką i społeczeństwem cyfrowym. Prowadzi prestiżowe projekty międzynarodowe (m.in. dwa projekty Horyzont 2020 i projekt COSME), a także współpracuje z biznesem i administracją publiczną. Ma znaczące dokonania w popularyzacji i komercjalizacji wiedzy.