Partnerzy

NCBIR logo z czerwonym napisemNarodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Realizuje zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej informacji

shp-logo-transparent-1Startup Hub Poland (SHP) jest fundacją non-for-profit powołaną w 2012 roku w celu tworzenia warunków dla rozwoju startupów z regionu Europy Środowo-Wschodniej. Misją SHP jest udzielanie wsparcia dla przełomowych technologii w formie finansowania oraz wiedzy eksperckiej.

Więcej informacji

logo_gpv_1-300x122Giza Polish Ventures (GPV) jest funduszem inwestycyjnym typu Venture Capital posiadającym profesjonalne wsparcie izraelskiej grupy VC Giza Venture Capital. Misją funduszu jest identyfikacja i rozwój lokalnych firm i zespołów posiadających ponadprzeciętny potencjał do globalnego rozwoju. Do tego celu wykorzystuje swoje szerokie doświadczenie w inwestycjach na całym świecie, sieć międzynarodowych kontaktów biznesowych, a także profesjonalną wiedzę na temat polskich zespołów i firm.

Więcej informacji

IAKS PolskaIAKS – International Association for Sport and Leisure Facilities został założony w roku 1965. Celem IAKS jest wspieranie tworzenia wysokiej klasy, funkcjonalnych obiektów sportowych i rekreacyjnych na całym świecie. Działanie opiera się na międzynarodowej wymianie doświadczeń i tworzeniu standardów jakości. IAKS przyczynia się do realizacji ekonomicznych i przyjaznych dla środowiska projektów sportowych i rekreacyjnych, a tym samym wspiera obywateli w definiowaniu zapotrzebowania na rozwój obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Więcej informacji

http://vpplant.pl/wp-content/uploads/2017/06/kigeit-logo.jpgKrajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) powstała w 1992 roku i działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych. Izba jest organizacją typu not-for-profit zrzeszającą grupę podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją, handlem, usługami lub pracami naukowo-badawczymi w zakresie lub na rzecz elektroniki i telekomunikacji, a także w zakresie usług radiofonii i telewizji.

Więcej informacji