BRIdge Alfa

Virtual Power Plant jest pierwszą spółką współfinansowaną w ramach organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) programu BRIdge Alfa.

BRIdge Alfa skierowany jest do pomysłów znajdujących się w fazie seed. W ramach programu powstało 10 wehikułów inwestycyjnych, które selekcjonują pomysły o wysokim potencjale komercjalizacyjnym i wspierają ich wejście na rynek dzięki zapewnieniu przejścia przez fazę proof of principle i proof of concept oraz wszystkich usług niezbędnych do przekształcenia w spin-off.

Jednym z wehikułów inwestycyjnych programu BRIdge Alfa jest StartVenture@Poland (SVP), stworzony przez Fundację StartUp Hub Poland oraz fundusz venture capital Giza Polish Ventures (GPV) przy wsparciu NCBiR.

Spółka rozwija metodykę zarządzania konsumpcją energii w budynkach wielkopowierzchniowych w zakresie zaprojektowania i testowego uruchomienia aplikacji Enabler Demand Side Response (DSR). Usługi DSR polegają na przesuwaniu chwilowego poboru prądu w celu obniżania szczytów dobowego zapotrzebowania na energię oraz wytwarzania negawatów. Pod pojęciem negawata rozumie się jednostkę mocy energii, której zużycia świadomie zaniechano.

Mechanizm negawatów wynika z potrzeby operatorów energetycznych, którzy odpowiadają za zapewnienie nadwyżki energii dostarczanej nad konsumowaną w każdym węźle sieci energetycznej. W zwykłej procedurze nadwyżkę zapewnia się zamówieniem na dodatkową produkcję w konkretnej elektrowni, ale jeśli takich mocy dostępnych brak – to pozostają redukcje po stronie odbiorców energii.

 

NCBIR logo z czerwonym napisem shp-logo-transparent-1 logo_gpv_1-300x122
Share Button