VPPlant zaprezentowała rozwiązania dla inteligentnych miast

Smart City - założenia i perspektywy, 28.03.2017, Warszawa

Podczas odbywającego się 28 marca br. w Warszawie kongresu „Smart Cities – założenia i perspektywy” spółka Virtual Power Plant zaprezentowała swoje innowacyjne rozwiązania z zakresu optymalizacji zarządzania energią adresowane do inteligentnych miast. Podczas wydarzenia energetyka była jednym z dominujących tematów zarówno w dyskusjach plenerowych i prezentacjach, jak również w rozmowach kuluarowych.

oBEMS, Smart City - założenia i perspektywy, 28.03.2017, WarszawaPodczas sesji plenarnej prezes VPPlant Grzegorz Nowaczewski przedstawił prezentację „Zarządzanie energią i lepsza jakość powietrza wewnątrz budynków wielkokubaturowych”. Zwrócił w niej uwagę na wyzwania czekające aglomeracje wdrażające strategie smart city. Zaprezentował także innowacyjne rozwiązania opracowane przez zespół VPPlant: Enabler DSR (optymalizacja energetyczna budynków wielkokubaturowych) oraz oBEMS (Office Building Energy Management System, adresowany do zarządców współczesnych biurowców). Ten drugi projekt otrzymał współfinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

G.Nowaczewski-successpoint-smartcityPodczas kongresu prezes VPPlant wziął udział również w interesującej dyskusji panelowej nt. nowych technologii jako istotnego elementu dynamicznego rozwoju miast. Jego rozmówcami byli: Krzysztof Komorowski (ekspert w obszarze nowych technologii z Instytutu Sobieskiego), Andrzej Pietrasik (burmistrz Płońska), Matthias Rehm (główny specjalista ds. ekonomicznych w Ambasadzie RFN) oraz Mariusz Sudoł (ekspert prawa nowych technologii), a dyskusję moderował Andrzej Dyżewski, analityk rynku IT.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli m.in.: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Energii, Ambasada Szwecji. Spółka Virtual Power Plant była partnerem kongresu „Smart City – założenia i perspektywy”.