VPPlant uczestniczy w „Kongresie 60 Milionów”

Przedstawiciele VPPlant będą uczestniczyć w Globalnym Zjeździe Polonii „Kongres 60 milionów”, którego kolejna edycja odbędzie się w Berlinie w dniach 13-15 czerwca 2019 roku.

Prezes VPPlant Grzegorz Nowaczewski weźmie udział w panelu dyskusyjnym na temat cyfrowej transformacji procesów biznesowych, zaplanowanym na 14 czerwca w berlińskim Hotelu Nhow. Ideą leżącą u podstaw organizacji kolejnych edycji Kongresu 60 milionów – Globalnego Zjazdu Polonii jest integracja polskich środowisk biznesowych, krajowych i polonijnych. Nazwa Kongresu koresponduje z ogólną liczbą żyjących na świecie Polaków.

Kolejne edycje kongresu mają na celu rozwijanie współpracy między polskimi ośrodkami biznesowymi, naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą. Podstawowym celem debaty jest zidentyfikowanie tych płaszczyzn kooperacji, na których warto rozwijać relacje, a także poszukiwanie nowych obszarów działania, istotnych dla Polski z ekonomicznego i wizerunkowego punktu widzenia.

Prezes VPPlant Grzegorz Nowaczewski zwróci uwagę na dynamiczny rozwój polskich firm technologicznych, pokazując potencjalne korzyści z wdrażania rozwiązań cyfrowych zwłaszcza w sektorze energetycznym. Będzie mówił o innowacjach w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej, dostępnych już w Polsce dzięki pracom badawczym i projektom wdrożeniowym VPPlant.

Cyfrowa transformacja procesów biznesowych otwiera przed polską branżą energetyczną nowe kierunki rozwoju, które w kontekście nieustającego wzrostu zapotrzebowania na energię stanowią strategicznie istotny element zwiększania konkurencyjności i efektywności polskiej gospodarki.