VPPlant partnerem V Międzynarodowego Forum Gospodarki Niskoemisyjnej

V Forum Gospodarki Niskoemisyjnej

27 kwietnia w Warszawie odbyła się piąta edycja Międzynarodowego Forum Gospodarki Niskoemisyjnej. Celem wydarzenia była dyskusja nad konkretnymi rozwiązaniami, które mogą być wykorzystane w działaniach na rzecz niskoemisyjnej transformacji polskiej gospodarki. Spółka Virtual Power Plant była partnerem konferencji.

Podczas konferencji odbyły się trzy sesje tematyczne:

  • Gospodarka niskoemisyjna – jak osiągnąć max efektów przy optymalizacji nakładów?
  • Nowe szanse dla polskiej gospodarki – energetyka i przemysł
  • Społeczeństwo w procesie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną

Grzegorz NowaczewskiW dyskusji podczas pierwszej sesji wziął udział Grzegorz Nowaczewski, prezes VPPlant. Jego rozmówcami byli: Jerzy Kwieciński (Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju), Rafał Psik (Dyrektor ds. Kluczowych Klientów Europa Środkowa i Wschodnia, Doosan), Artur Michalski (Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), Przemysław Perczyński (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) oraz Bogusław Regulski (Wiceprezesa Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie), a moderatorem redaktor Wojciech Jakóbik z Biznes Alert. Tematem rozmowy były następujące zagadnienia:

  • Energy mix dla gospodarki niskoemisyjnej. Potencjał innowacyjności i oszczędności przedsięwzięć niskoemisyjnych – system oceny opłacalności dla gospodarki
  • Budownictwo i ciepłownictwo – synergia na rzecz gospodarki niskoemisyjnej
  • Nowoczesna infrastruktura energetyczna

Wydarzenie zorganizowały Procesy Inwestycyjne, a patronat nad nim objęły m.in. Ministerstwo Energii oraz Ministerstwo Środowiska.

Fot. Procesy Inwestycyjne

Share Button