VPPlant partnerem Krajowego Kongresu Infrastruktury Sportowej IAKS

Krajowy Kongres Infrastruktury Sportowej IAKS

W dniach 1-2 grudnia br. w Warszawie odbywa się Krajowy Kongres Infrastruktury Sportowej, któremu towarzyszą Targi Infrastruktury Sportowej, Rekreacyjnej i Turystycznej INFRA-SPORT. Spółka Virtual Power Plant (VPPlant), twórca m.in. innowacyjnej metodologii optymalizacji zużycia energii i poprawy jakości powietrza na obiektach sportowych, jest partnerem wydarzenia.

Krajowy Kongres Infrastruktury Sportowej IAKS to jedyne w Polsce wydarzenie, podczas którego padną odpowiedzi na pytania, które stawia sobie każdy zarządca nieruchomości sportowej, jej architekt lub wykonawca. Uczestnicy będą mieli szansę porozmawiania z ekspertami z całego świata, zobaczą jak prawidłowo przeprowadzać proces inwestycji, pozyskiwać środki i unikać zadłużenia oraz jak inwestować i planować w sektorze sport. Będą mieli szansę zapoznania się z nowym, alternatywnym spojrzeniem na inwestycję.

Kongres i Targi InfraSPORT skupią się na wymianie doświadczeń, warsztatach oraz kontraktacji sprzętu i usług związanych z projektowaniem, budową, wyposażeniem, zarządzaniem i utrzymaniem obiektów sportowo-rekreacyjnych i turystycznych. Kongres zgromadzi wielu polskich i międzynarodowych specjalistów z branży infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, którzy w kilkudziesięciu panelach tematycznych przybliżą tematykę związaną z inwestowaniem w branżę infrastruktury sportowej, przepisami prawa, wsparcia odpowiednich funduszy unijnych, a także pokażą przykłady dobrego gospodarowania i rozwoju takiej infrastruktury w miastach polskich na wybranych przykładach.

Prezes VPPlant Grzegorz Nowaczewski weźmie udział w debacie „Infrastruktura sportów wodnych i rekreacji na terenach nadbrzeżnych – szansą dla Twojej Gminy” w ramach bloku tematycznego  „Trendy w budowie i eksploatacji obiektów”.  W rozmowie będą uczestniczyć również: Grzegorz Zawistowski (Koordynator Rady Programowej Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego), dr Stefan Kannewischer (Prezes Zarządu IAKS International) i dr Zbigniew Brenda (wykładowca akademicki, autor licznych opracowań studialnych i projektowych z zakresu planowania przestrzennego oraz gospodarki przestrzennej). Moderatorem będzie Jacek Błażejewski (Członek Komitetu ds. Umowy Partnerstwa).

Spółka VPPlant swoją ofertę kieruje m.in. do zarządców obiektów sportowych. Usługa Enabler DSR, optymalizująca zużycie energii w budynkach wielkokubaturowych, znajduje zastosowanie np. na obiektach typu hale sportowe. Aktualnie spółka uruchamia projekt OHT („Inteligentny OPTYMALIZATOR HVAC w funkcji potencjału tworzenia THM na basenach krytych (OHT) – nowa metoda zarządzania energią elektryczną i ciepłem dopasowująca na bieżąco sterowanie wentylacją, ogrzewaniem, chłodzeniem (HVAC) do stężeń rakotwórczych chlorowcopochodnych metanu takich jak trihalometany (THM) oraz ich usuwania z basenów krytych”), który z kolei jest adresowany do zarządców krytych pływalni. Projekt ten został zakwalifikowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Kongres i Targi odbywają się w dniach 1-2 grudnia 2015 r. na obiektach EXPO XXI przy ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie. Organizatorem obu wydarzeń jest Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji IAKS Polska. Patronat nad imprezami objęły m.in. Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Komitet Olimpijski oraz Polski Komitet Paraolimpijski.

Więcej informacji na stronie www.infrasport.pl.