VPPlant nawiązuje współpracę z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny

31 sierpnia br. został podpisany list intencyjny pomiędzy Virtual Power Plant Sp. z o.o.  a Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny. Przedmiotem porozumienia jest współpraca obu podmiotów w zakresie przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych innowacyjnej metody ograniczania  stężenia szkodliwych związków chemicznych powstających w procesie oczyszczania wody na krytych basenach.

VPPlant prowadzi projekt badawczy, współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w zakresie zaprojektowania i testowego uruchomienia Enablera DSR, którego celem jest optymalizacja zużycia energii poprzez sterowanie energochłonnymi procesami w budynkach wyposażonych w systemy BMS w celu przesuwania chwilowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Wśród optymalizowanych przez VPPlant obiektów są też kryte pływalnie, w których do racjonalizacji zużycia energii niezbędna jest analiza procesów utrzymujących czystość wody i powietrza.

W związku z tym VPPlant przygotowuje wniosek w konkursie adresowanym do małych i średnich przedsiębiorstw organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przedmiotem wniosku będzie opracowanie samouczącego się sterownika  systemów basenowych z funkcją optymalizacji zużycia prądu oraz energii cieplnej  oraz wyznaczania potencjału tworzenia trihalometanów (THM) na krytych basenach.

– Planujemy opracowanie i wdrożenie innowacyjnego w skali świata produktu takiego jak Inteligentny Sterownik Basenowy, który zintegruje technologie różnych systemów  na basenach krytych automatyzując jednocześnie procesy usuwania z przestrzeni budynków niebezpiecznych dla zdrowia związków chemicznych. Aby osiągnąć sukces, musimy współpracować z najlepszymi ekspertami nie tylko w dziedzinie energetyki, lecz również w zakresie zdrowia publicznego, a szczególnie bezpieczeństwa zdrowotnego osób przebywających na basenach krytych. Jesteśmy dumni w związku z  uzgodnionym zakresem współpracy między naszą firmą oraz Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny – wyjaśnia powody podpisania listu intencyjnego Grzegorz Nowaczewski, prezes VPPlant.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *