VPPlant moderatorem seminarium o Demand Side Response

seminarium "Demand side response - klient, rynek, technologia"

Grzegorz Nowaczewski, prezes Zarządu VPPlant, będzie moderatorem seminarium „Demand side response – klient, rynek, technologia”. Seminarium odbędzie się 12 października bt. w Warszawie. 

Głównym celem rynku DSR jest zwiększenie stabilności krajowego lub lokalnego systemu elektroenergetycznego. Biorący udział w DSR odbiorcy energii, rezygnując na wezwanie operatora systemu z całości lub części swojego zapotrzebowania na energię, zwiększają moce rezerwowe w systemie elektroenergetycznym, które z kolei umożliwiają operatorowi zabezpieczenie całego systemu np. przed poważnymi awariami i blackoutami. Usługa redukcji zapotrzebowania, czyli DSR, jest jednym z efektywnych narzędzi służących operatorowi sieci do zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury elektroenergetycznej. W efekcie chwilowej rezygnacji z zapotrzebowania na energię zostają wygenerowane w systemie energetycznym oszczędności – moce zapasowe, które umożliwiają operatorowi wydajniejsze zarządzanie stabilnością i efektywnością całego systemu.

Obecnie na świecie usługi DSR funkcjonują z powodzeniem w wielu państwach. W Polsce usługi tego typu są jak na razie dostępne głównie dla tych większych odbiorców energii w ramach ich współpracy i przetargów realizowanych z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. Jak pokazują jednak doświadczenia z innych rynków już wkrótce usługi tego typu będą mogły być świadczone również przez inne podmioty.

Projekt, nad którym obecnie pracują Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., zakłada stworzenie dwóch pakietów dla uczestników Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Program Gwarantowany jest skierowany do odbiorców, którzy mogą zagwarantować wykonanie redukcji w okresie kontraktacji z PSE. W zamian za to otrzymają oni wynagrodzenie za pozostawanie w gotowości do redukcji. W przypadku wykorzystania potencjału redukcji, odbiorcy otrzymują dodatkowe wynagrodzenie za obniżenie zużycia energii elektrycznej. Program Bieżący skierowany jest do odbiorców, którzy mogą redukować swoje zapotrzebowanie jedynie w pewnych wybranych okresach trwania kontraktacji, zależnych od bieżących warunków ich funkcjonowania. Odbiorcom tym przysługuje wynagrodzenie jedynie za zrealizowanie redukcji a nie przysługuje wynagrodzenie za pozostawanie w gotowości do wykonania redukcji.

Seminarium „Demand side response – klient, rynek, technologia”

Problematyka Demand Side Response będzie przedmiotem dyskusji uczestników seminarium  „Demand side response – klient, rynek, technologia”.Moderatorem całego wydarzenia będzie Grzegorz Nowaczewski, prezes VPPlant.

W programie seminarium znajdują się m.in.

  • wykład wprowadzający „Implementacja IP-DSR w Krajowej Sieci Elektroenergetycznej” (Jarosław Socha, Zastępca Dyrektora, Departament Przesyłu, PSE S.A.)
  • case study „Kierunki rozwoju DSR w Polsce” (Piotr Chylmański, Specjalista ds. DSR, Enspirion sp. z o.o.)
  • prezentacja „Nowa ustawa o rynku mocy między innymi w kontekście DSR” (Beata Superson-Polowiec, Jakub Gil, Kancelaria Polowiec i Wspólnicy)
  • prelekcja „DSR – czy to rozwiązanie dla każdego? – spojrzenie od strony odbiorcy” (Michał Jarczyński, Prezes Zarządu, Radpol S.A.)
  • prelekcja „Rola operatora handlowego na rynku usług DSR” (Roman Masin, Kierownik Działu Rynków Towarowych, InfoEngine S.A.)

Organizatorzy zaplanowali panel dyskusyjny „Programy DSR w Polsce”.

Seminarium odbędzie się 12 października w godz. 9-16 w Courtyard by Marriott Okęcie Warszawie. Więcej informacji i rejestracja na stronie CBE Polska, organizatora wydarzenia.