VPPlant będzie obecna na konferencji „Wirtualne elektrownie i spółdzielnie energetyczne w Polsce”

Spółka Virtual Power Plant została partnerem konferencji „Wirtualne elektrownie i spółdzielnie energetyczne w Polsce”. Celem wydarzenia jest zgromadzenie ekspertów reprezentujących sektor energetyczny/OZE w celu wymiany doświadczeń w zakresie realizacji nowych inwestycji w zakresie energetyki rozproszonej. W Polsce zagadnienia te zyskały obecnie na znaczeniu, w związku z wejściem w życie kompleksowej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, a także planowanym wprowadzeniu rynku mocy w polityce energetycznej kraju. Podczas wydarzenia Grzegorz Nowaczewski – prezes VPPlant będzie moderatorem i uczestnikiem dyskusji panelowej „Sytuacja regulacyjna a komercyjne wdrożenia na poszczególnych rynkach w Europie”.

Uczestnicy panelu zastanowią się nad następującymi tematami:

  • systemy zachęt/ wsparcia dla spółdzielni i klastrów energetycznych w poszczególnych krajach europejskich
  • kierunki rozwoju generacji rozproszonej OZE a nowe formy przedsiębiorczości
  • korzyści i wyzwania przy realizacji w/w projektów – dla systemu krajowego i sieci lokalnych
  • najlepszy scenariusz dla Polski

W dyskusji wezmą udział:

  • Ireneusz Zyska, poseł na Sejm Rzeczypospolitej, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii
  • Arnold Rabiega, Pełnomocnik zarządu, Spółdzielnia Nowa Energia
  • Radosław Koropis, Wiceprezes, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych
  • Tomasz Koprowiak, Doradca energetyczny województwa warmińsko-mazurskim, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
  • Sylwia Koch – Kopyszko, Prezes, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego
  • Tomasz Podgajniak, Wiceprezes Zarządu, Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej

Konferencja odbędzie się 29 września (czwartek) w Warszawie w hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport. Szczegółowe informacje i program wydarzenia są dostępne na stronie organizatorów – CBE Polska.

Z zapowiedzi konferencji:

Z dniem 1 lipca 2016 roku weszła w życie kompleksowa nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii. W konsekwencji wprowadzonych zmian pojawią się dwie nowe formy przedsiębiorczości tzw. klastry oraz spółdzielnie energetyczne. Znowelizowane przepis wprowadzają również rządowe zapowiedzi wdrożenia tzw. „rynku mocy”, które są niewątpliwym impulsem dla rozwoju polskiego sektora OZE (po okresie kilkuletniej legislacyjnej stagnacji). Wszystko wskazuje, że w najbliższych latach nic nie zastąpi energetyki konwencjonalnej opartej na węglu, natomiast źródła OZE mogą być jej doskonałym uzupełnieniem (pod warunkiem określenia optymalnego modelu zintegrowania ich w sieci elektroenergetycznej). Wchodzące obecnie „aukcje OZE” są dodatkowym stymulantem dla podmiotów z tego rynku. By być konkurencyjnym, firmy muszą bieżąco monitorować wolumen produkcji, popyt na rynku, celem możliwie efektywnej i zyskownej sprzedaży.

„Wirtualne elektrownie i spółdzielnie energetyczne w Polsce”

Jednym z najbardziej sprawdzonych, jak również wydajnych sposobów zapewnienia efektywności, stabilności i konkurencyjności energetyki rozproszonej jest wykorzystanie technologii wirtualnych elektrowni (ang. virtual power plants). Są to układy wzajemnie powiązanych jednostek wytwórczych generacji rozproszonej, energii odnawialnej, sieci teleinformatycznych, systemu zarządzania oraz mechanizmów rynkowych. Rozwiązania z zakresu elektrowni wirtualnej stanowią zamkniętą, sterowalną całość (jednostkę), która jest w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne pojedynczej instalacji lub zostać zintegrowaną z siecią elektroenergetyczną, zwiększając tym samym jej współczynniki efektywności energetycznej.

Koncepcja „Elektrowni Wirtualnej” znajduję coraz szersze zastosowanie przemysłowe / komercyjne w krajach Unii Europejskiej. Tymczasem w Polsce jej wykorzystanie jest znikome. Powodów takiego stanu rzeczy może być kilka – począwszy od braku regulacji jak i deficytu odpowiednich rozwiązań technologicznych. Warto przyjrzeć się realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze w Europie, by móc przygotować się do realizacji zbiorowych inwestycji w OZE. Taka działalność umożliwia rozłożenie kosztów i ryzyka inwestycji na wiele podmiotów, a także budowę większych i bardziej wydajnych instalacji, zaopatrujących w energię większą liczbę odbiorców.

 

Fot. Facebook/EnerNOC