Virtual Power Plant na Śniadaniu Innowatorów NCBiR

Przedstawiciele Virtual Power Plant wzięli udział w spotkaniu innowacyjnych polskich przedsiębiorców z wicepremierem Jarosławem Gowinem i minister rozwoju Jadwigą Emilewicz. Spotkanie zorganizowano z okazji ogłoszenia pierwszego w 2020 roku konkursu Szybka Ścieżka, prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach „Szybkiej Ścieżki” wsparcie otrzymało już wiele projektów dotyczących m.in. ochrony zdrowia. „Nasza polityka gospodarcza konsekwentnie stawia na rozwój Polski poprzez podnoszenie poziomu innowacyjności polskich firm. Konkurs Szybka Ścieżka jest właśnie takim miejscem, gdzie wsparcie publiczne spotyka się z otwartością i wolą firm do sięgania po nowy i innowacyjny sposób działania” – mówiła Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju. „Z satysfakcją mogę dziś ogłosić, że „Szybka Ścieżka” będzie w tym roku nie tylko szybka, ale też tak prosta, jak to możliwe” – zapowiadał natomiast wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

W nowym konkursie dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych. W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa i ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi). Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

Beneficjenci poprzednich edycji mieli możliwość podzielenia się swymi doświadczeniami oraz wnioskami, o które prosili przedstawiciele rządu, aby doskonalić zasady konkursu. Prezes Grzegorz Nowaczewski przypomniał że Virtual Power Plant będąc beneficjentem programu opracowuje innowacyjną technologię dotyczącą efektywności energetycznej oraz optymalizacji warunków sanitarnych na basenach krytych. Podkreślił, że wsparcie ze strony specjalnych funduszy państwowych jest kluczowe dla tych polskich przedsiębiorstw, które opracowują i wdrażają innowacyjne technologie podnoszące efektywności polskiej gospodarki i zmniejszające nasz dystans do krajów najlepiej rozwiniętych.

Szybka Ścieżka w ochronie zdrowia

Beneficjentami „Szybkiej Ścieżki” w kolejnych edycjach nagrody były m.in. firmy zajmujące się medycyną i ochroną zdrowia. Ryvu Therapeutics, polska firma biotechnologiczna rozwijająca innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii, współpracuje z NCBR już około 10 lat. W grudniu 2019 roku grant otrzymała firma NanoVelos, która prowadzi zaawansowane prace nad projektem nanotechnologicznym wspomagającym terapie osób z chorobą nowotworową jajnika i trzustki. Dwie dotacje NCBiR otrzymał Celon Pharma. Pierwszy nagrodzony projekt nosił tytuł „Rozwój przedkliniczny i kliniczny pierwszego w klasie, innowacyjnego, biospecyficznego immunoterapeutyku jako kandydata na lek w immunoterapii nowotworów – cBITE.

Drugi jego projekt – to „Opracowanie innowacyjnego, pierwszego w klasie, małocząsteczkowego, podwójnie ukierunkowanego terapeutyku o działaniu immunomodulującym i cytotoksycznym, jako kandydata na lek w terapii białaczek i nowotworów litych”. Beneficjentem „Szybkiej Ścieżki” był także Adamed, który uzyskał dofinansowanie na opracowanie kandydatów na leki w terapii zaburzeń psychotycznych i poznawczych w otępieniu.

Za główne atuty „Szybkiej Ścieżki” uznaje się elastyczność w doborze celu projektu – przedmiotu badań przemysłowych i prac rozwojowych (w różnych dziedzinach nauki), możliwość realizowania stosunkowo dużych projektów, a także szybkość w procesie oceny.