VPPlant na Europejskim Kongresie Gospodarczym

Prezes Virtual Power Plant sp. z o. o. Grzegorz Nowaczewski wziął udział w panelu dyskusyjnym na temat efektywności energetycznej, odbywającym się w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Panel „Koszty energii – teraz efektywność” był częścią programu „Energia i klimat”. To jeden z siedmiu głównych nurtów tematycznych XI edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego – największej imprezy gospodarczej w Europie Centralnej.

Debata „Koszty energii – teraz efektywność” koncentrowała się na możliwościach technologicznych i strategiach biznesowych rozwijanych przez firmy w sytuacji rosnących cen energii.

Uczestnicy dyskutowali o nowych technologiach dostępnych na rynku, dzięki którym można podnosić efektywność energetyczną firm i obiektów przemysłowych oraz ograniczać koszty funkcjonowania budynków użyteczności publicznej czy też biurowych.Paneliści analizowali także strategie biznesowe w zakresie grup zakupowych oraz zmian dostawców energii.

Głównym celem dyskusji było wskazanie nowych technologii i metod postępowania, dzięki którym firmy mogą skutecznie i racjonalnie kontrolować koszty zużywanej energii. Prezes Grzegorz Nowaczewski przedstawił innowacyjne technologie w zakresie podnoszenia efektywności, dostępne na polskim rynku m.in. dzięki pracom badawczo-rozwojowym i wdrożeniom VPPlant.

Przede wszystkim chodzi o maksymalizację wykorzystania potencjału automatyki obiektowej dzięki wdrażaniu nowego oprogramowania z elementami sztucznej inteligencji i poszerzonej aparatury monitorującej.

Razem z prezesem VPPlant w sesji „Koszty energii – teraz efektywność” udział brali m.in. przedstawiciele Grupy Veolia, Siemens Polska, Grupy Impel, SUSI Partners AG i Luneos sp. z o.o.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz