Projekty unijne

 

Projekt badawczy „oBEMS (Office Building Energy Management System) inteligentna nakładka sprzętowo-programowa na systemy automatyki budynków biurowych, nowa metoda zarządzania komfortem oraz energią elektryczną, ciepłem optymalizująca na bieżąco wentylację, ogrzewanie, chłodzenie (HVAC) z wykorzystaniem multisensorycznej mapy komfortu” jest realizowany w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1.: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem projektu są badania innowacyjnego układu oBEMS – inteligentnej nakładki sprzętowo-programowej na systemy automatyki budynków biurowych. oBEMS będzie optymalizatorem dla układów wymuszonej wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania (HVAC) w funkcji utrzymywania zadanego poziomu komfortu oraz redukcji wydatków na prąd i ciepło. Innowacja oBEMS (produktowa i procesowa w skali międzynarodowej) oparta będzie na połączeniu bieżącego zarządzania klimatem wewnętrznym w biurowcach z wykorzystaniem multisensorycznej mapy komfortu oraz nisko-inwazyjnej metody integracji z systemami typu BMS (Building Management System).

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych dla prototypu nowego produktu: optymalizatora układów wentylacji w obiektach biurowych pod nazwą oBEMS. Innowacyjny system oBEMS łączył będzie nowatorskie podejście do monitorowania parametrów komfortu odczuwalnego przez ludzi przebywających w biurowcach (stworzenie narzędzia mapy komfortu) oraz sterowania układami HVAC w celu:

  • uzyskiwania redukcji zużycia energii elektrycznej i ciepła oraz oszczędności finansowych dzięki optymalizacji sterowania z uwzględnieniem cen energii (taryfy stałe, dynamiczne, rynku hurtowego SPOT) aktualnego obciążenia budynku,
  • utrzymania optymalnych parametrów jakości powietrza i odczuwalnego przez ludzi znajdujących się w pomieszczeniach biurowych – komfortu.

Całkowity koszt realizacji projektu:    4 604 371,28 zł

Dofinansowanie projektu z UE:           3 481 604,54 zł

Więcej o projekcie

 


Projekt badawczy „Inteligentny OPTYMALIZATOR HVAC w funkcji potencjału tworzenia THM na basenach krytych (OHT) – nowa metoda zarządzania energią elektryczną i ciepłem dopasowująca na bieżąco sterowanie wentylacją, ogrzewaniem, chłodzeniem (HVAC) do stężeń rakotwórczych chlorowcopochodnych metanu takich jak trihalometany (THM) oraz ich usuwania z basenów krytych” jest realizowany w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1.: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem projektu są badania innowacyjnego urządzenia OHT – Inteligentnego optymalizatora dla układów wentylacji w funkcji monitorowania potencjału tworzenia rakotwórczych chlorowcopochodnych metanu (THM) oraz ich usuwania z basenów krytych. Innowacja urządzenia OHT (produktowa i procesowa w skali międzynarodowej) oparta będzie na połączeniu bieżącego zarządzania wentylacją z procesami uzdatniania wody. To powiązanie miało miejsce tylko w sferze koncepcyjnej, ze względu na trudność bieżącego oznaczania THM.

Całkowity koszt realizacji projektu:    4 503 821,85 zł

Dofinansowanie projektu z UE:           3 306 154,95 zł

Więcej o projekcie

 

Share Button