Prezes URE: sprawozdanie za 2014 r. oraz raport o działalności gospodarczej w sektorze energetycznym

Urząd Regulacji Energetyki

Informujemy, że na stronach Urzędu Regulacji Energetyki zostały opublikowane dwa oficjalne dokumenty: Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2014 roku oraz Raport Prezesa URE o działalności gospodarczej w sektorze energetycznym oraz planach rozwoju operatorów systemu elektroenergetycznego i gazowego.

Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2015 roku zostało podzielone na cztery części, w których szczegółowo opisano działania podejmowane przez Prezesa URE w 2014 r. zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Sprawozdanie opisuje działania regulacyjne w poszczególnych podsektorach energetyki: elektroenergetyce, gazownictwie, ciepłownictwie i podsektorze paliw ciekłych, a także kwestie promowania konkurencji oraz wzmocnienia pozycji odbiorcy paliw i energii.

Prezes URE, zgodnie z art. 23 ust. 2a ustawy – Prawo energetyczne, co dwa lata sporządza raport o warunkach gospodarowania w sektorze energetycznym, zawierający także ocenę planów rozwoju OSP i OSD pod kątem przyszłego bezpieczeństwa zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną i paliwa gazowe. Raport nosi pełny tytuł: „Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej i paliw gazowych oraz realizacja przez operatorów systemu elektroenergetycznego i gazowego planów rozwoju uwzględniających zaspokojenie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną i paliwa gazowe”. Dokument składa się z trzech głównych części. W pierwszej omówiono zagadnienia gromadzenia i przekazywania do Komisji Europejskiej informacji o projektach inwestycyjnych krajowych firm sektora. Część druga zawiera szczegółowe dane i ocenę warunków podejmowania i prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej i paliw gazowych. W części trzeciej  zawarto propozycje zmian przepisów prawa, które ułatwiłyby realizację polskiej polityki energetycznej.

Osoby zainteresowane problematyką energetyki zachęcamy do lektury obu dokumentów.

 

Na podstawie: Urząd Regulacji Energetyki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *