Prezentacja wyników projektu badawczego OHT na konferencji w Państwowym Zakładzie Higieny

Wyniki projektu badawczego VPPlant, realizowanego z grantu NCBiR wspólnie z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny, zostały przedstawione na konferencji prasowej w siedzibie PZH. W konferencji udział wzięli przedstawiciele PZH, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, wiceburmistrz gminy Józefów oraz prezes VPPlant Grzegorz Nowaczewski.

Przedmiotem badań, realizowanych wspólnie przez NIZP-PZH i VPPlant jest nowa metodyka oraz system ekspercki umożliwiający monitorowanie potencjału tworzenia i usuwania z przestrzeni użytkowych pływalni szkodliwych substancji będących ubocznymi produktami procesu dezynfekcji wody. Prace są współfinansowane przez NCBiR w ramach programu Szybka Ścieżka. Dzięki zaangażowaniu interdyscyplinarnego zespołu naukowców oraz inżynierów udało się stworzyć innowacyjną technologię poprawiającą warunki higieniczne na basenach krytych.

Projekt badawczy „Inteligentny OPTYMALIZATOR HVAC w funkcji potencjału tworzenia THM na basenach krytych (OHT) – nowa metoda zarządzania energią elektryczną i ciepłem dopasowująca na bieżąco sterowanie wentylacją, ogrzewaniem, chłodzeniem (HVAC) do stężeń rakotwórczych chlorowcopochodnych metanu takich jak trihalometany (THM) oraz ich usuwania z basenów krytych” jest realizowany w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1.: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Higiena basenów

Korzystając z basenów – nie zdajemy sobie sprawy jak złożone zjawiska fizyko-chemiczne zachodzą w wodzie niecek basenowych. Standardowa niecka basenu o wymiarach 25 x 12,5 m zawiera kilkaset metrów sześciennych wody. Nad jej jakością w trybie ciągłym czuwają rozbudowane układy, reagujące na zmiany kilkudziesięciu parametrów fizyko-chemicznych. Warunki higieniczne wody mają istotny wpływ na zdrowie użytkowników pływalni.

Dla poprawnie eksploatowanych obiektów harmonogramy dozowania podchlorynu sodu są obliczane w odpowiedzi na bieżące pomiary oraz dobowy cykl eksploatacyjny obiektu. Jednak na wielu basenach występują istotne rozbieżności między wskazaniami sond a stanem faktycznym. Sondy podlegają uszkodzeniom, wymagają okresowej kalibracji.

Warunki higieniczne zależą od wiedzy i staranności techników, a także od algorytmów zaszytych między innymi w systemach dozowania podchlorynu sodu. Na optymalnie eksploatowanej pływalni również systemy ogrzewania wody, wentylacji są sterowane w powiązaniu z wytycznymi budowlanymi, warunkami pogodowymi oraz obciążeniem obiektu.

Temat spotkał się z dużym zainteresowaniem dziennikarzy.

https://www.tvp.info/44524224/substancje-rakotworcze-w-basenach-zapobiegac-ma-temu-nowa-polska-technologia

https://www.mzdrowie.pl/trendy/nowa-technologia-utrzymywania-higieny-na-basenach/

https://twojezdrowie.rmf24.pl/aktualnosci/news-raport-gis-po-kontroli-basenow-co-ustalili-eksperci,nId,3219116

https://www.polskieradio.pl/10/5366/Artykul/2372177,Chlor-w-wodzie-Sprawdz-czy-jestes-bezpieczny-w-basenie