Oslo: VPPlant uczestnikiem seminarium nt. polsko-norweskiej współpracy w zakresie zielonych technologii

Oslo, Seminarium nt. współpracy w zakresie zielonych technologii

W dniach 7-8 czerwca br. Bartosz Kwiatkowski, prezes driv2e (Grupa VPPlant), wziął udział seminarium nt. polsko-norweskiej współpracy w zakresie zielonych technologii. Wydarzenie odbyło się w Ambasadzie RP w Oslo.

W seminarium wzięło udział ponad 30 osób: przedstawicieli polskich i norweskich firm, samorządów lokalnych oraz instytutów naukowo-badawczych i organizacji takich jak Innovation Norway, Oslo Business Region czy Green Business Norway. W seminarium uczestniczyli również przedstawiciele norweskiego i polskiego MSZ, polskiego Ministerstwa Energii oraz PARP.

Oslo, Seminarium nt. współpracy w zakresie zielonych technologiiPodczas wydarzenia Bartosz Kwiatkowski zaprezentował działalność Grupy VPPlant ze szczególnym uwzględnieniem projektu driv2e. Spotkał się również z przedstawicielami Norweskiego Instytut Ekonomiki Transportu (TOI, The Institute of Transport Economics), z którymi rozmawiał o uwarunkowaniach rozwoju rynku elektromobilności w obu krajach.

Głównym celem seminarium było określenie sposobów włączenia polskich i norweskich firm we wspólne projekty w oparciu m.in. o Fundusze Norweskie. Seminarium miało również na celu możliwość prezentacji polskich i norweskich firm i ich technologii, jak również stworzenie platformy wymiany wspólnych doświadczeń i nawiązanie kontaktów z potencjalnymi parterami.

Seminarium było również okazją do promocji COP24 w Katowicach, do czego nawiązała w wystąpieniu otwierającym wydarzenie Pani Ambasador Iwona Woicka-Żuławska.

Równolegle do seminarium odbyło się spotkanie nt. bezpieczeństwa energetycznego i współpracy Polska-Norwegia w krajach trzecich w dziedzinie energii i zielonych technologii.

Na podstawie: Ambasada RP w Oslo
Fot. Ambasada RP w Oslo