OHT: kryte pływalnie bezpieczne dla zdrowia i zoptymalizowane energetycznie

Basen - OHT

OHT (Inteligentny OPTYMALIZATOR HVAC w funkcji potencjału tworzenia THM na basenach krytych) to rozszerzenie na kryte pływalnie opracowanej przez VPPlant technologii Enabler DSR.

OHT jest inteligentnym optymalizatorem dla układów wentylacji w funkcji monitorowania potencjału tworzenia rakotwórczych THM oraz ich usuwania z przestrzeni basenów krytych. Innowacyjne urządzenie OHT łączy zarządzanie procesami dezynfekcji wody z pracą układów HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja).

Korzyści dla zarządzających obiektami:

  • oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, ciepła i wody
  • monitorowanie jakości wody i powietrza na basenach krytych
  • podniesienie atrakcyjności basenu krytego dla jego klientów poprzez podniesienie jakości wody basenowej do poziomu wymagań aktualnych zarządzeń ministerstwa zdrowia.

Projekt OHT jest realizowany we współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny.

Wyższa higiena w aquaparkach

Od 2016 roku obowiązują wprowadzone przez  Ministerstwo Zdrowia nowe normy higieniczne, trudne do spełnienia dla wielu obiektów basenowych w Polsce.

Dzięki OHT podnosimy warunki higieniczne i generujemy oszczędności na kosztach zużywanej energii, ciepła, wody (potencjał optymalizacji w zakresie 15-25%). Średnie koszty z tego tytułu dla statystycznej polskiej pływalni przekraczają rocznie 1 mln zł.

OHT: kryte pływalnie bezpieczne dla zdrowia i zoptymalizowane energetycznie


Projekt badawczy „Inteligentny OPTYMALIZATOR HVAC w funkcji potencjału tworzenia THM na basenach krytych (OHT) – nowa metoda zarządzania energią elektryczną i ciepłem dopasowująca na bieżąco sterowanie wentylacją, ogrzewaniem, chłodzeniem (HVAC) do stężeń rakotwórczych chlorowcopochodnych metanu takich jak trihalometany (THM) oraz ich usuwania z basenów krytych” jest realizowany w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1.: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem projektu są badania innowacyjnego urządzenia OHT – Inteligentnego optymalizatora dla układów wentylacji w funkcji monitorowania potencjału tworzenia rakotwórczych chlorowcopochodnych metanu (THM) oraz ich usuwania z basenów krytych. Innowacja urządzenia OHT (produktowa i procesowa w skali międzynarodowej) oparta będzie na połączeniu bieżącego zarządzania wentylacją z procesami uzdatniania wody. To powiązanie miało miejsce tylko w sferze koncepcyjnej, ze względu na trudność bieżącego oznaczania THM.

Całkowity koszt realizacji projektu:    4 503 821,85 zł

Dofinansowanie projektu z UE:           3 306 154,95 zł