OHT: kryte pływalnie bezpieczne dla zdrowia i zoptymalizowane energetycznie

Basen - OHT

Virtual Power Plant prowadzi projekt „Inteligentny OPTYMALIZATOR HVAC w funkcji potencjału tworzenia THM na basenach krytych (OHT) – nowa metoda zarządzania energią elektryczną i ciepłem dopasowująca na bieżąco sterowanie wentylacją, ogrzewaniem, chłodzeniem (HVAC) do stężeń rakotwórczych chlorowcopochodnych metanu takich jak trihalometany (THM) oraz ich usuwania z basenów krytych”, współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach tzw.”Szybkiej ścieżki”. Wartość dofinansowania wyniesie 3 306 154,95 zł.

Celem projektu OHT jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych dla prototypu nowego produktu (technologii) – OHT: inteligentnego optymalizatora dla układów wentylacji w funkcji monitorowania potencjału tworzenia rakotwórczych THM oraz ich usuwania z przestrzeni basenów krytych. Innowacyjne urządzenie OHT łącząc zarządzanie procesami dezynfekcji wody z pracą układów HVAC:

  • wygeneruje oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, ciepła;
  • pozwoli na monitorowanie jakości wody i powietrza na pływalniach;
  • ograniczy negatywne działanie na ludzkie zdrowie ubocznych produktów dezynfekcji wody.

Projekt jest realizowany we współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny.

Jak poprawić jakość wody i powietrza w polskich pływalniach?

– Celem projektu badawczo-rozwojowego OHT jest wsparcie menedżerów krytych pływalni w spełnieniu wyśrubowanych norm sanitarnych. Nasze innowacyjne urządzenie OHT połączy zarządzanie procesami dezynfekcji wody z pracą układów HVAC. Dzięki niemu będzie możliwe bieżące monitorowanie jakości wody i powietrza na pływalniach oraz zapobieganie przekraczaniu stężenia związków THM w wodzie i powietrzu – wyjaśnia Grzegorz Nowaczewski, prezes VPPlant. – Dodatkową korzyścią mogą być oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i ciepła. W ramach tego projektu współpracujemy z Państwowym Zakładem Higieny oraz naukowcami z Politechniki Poznańskiej – dodaje.

Alternatywą dla zastosowania OHT może być gruntowna modernizacja systemu filtracji lub wentylacji (np. montaż dodatkowych sekcji wyciągowych) na basenach krytych. OHT jest technologią mniej inwazyjną oraz bardziej efektywną ekonomicznie i energetycznie – porównując czas implementacji, koszty zakupu, instalacji oraz eksploatacji alternatywnych działań.  Szczególną cechą OHT będzie relatywnie niski koszt wdrożenia dzięki wyspecjalizowanemu nowemu układowi czujników oraz programom informatycznym dopasowanym i stanowiącym rozszerzenie dotychczasowej infrastruktury technicznej na basenie. Wdrożenie OHT będzie możliwe bez oczekiwania na okres gruntownych konserwacji i remontów, co najczęściej odbywa się raz w roku.

 


Projekt badawczy „Inteligentny OPTYMALIZATOR HVAC w funkcji potencjału tworzenia THM na basenach krytych (OHT) – nowa metoda zarządzania energią elektryczną i ciepłem dopasowująca na bieżąco sterowanie wentylacją, ogrzewaniem, chłodzeniem (HVAC) do stężeń rakotwórczych chlorowcopochodnych metanu takich jak trihalometany (THM) oraz ich usuwania z basenów krytych” jest realizowany w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1.: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem projektu są badania innowacyjnego urządzenia OHT – Inteligentnego optymalizatora dla układów wentylacji w funkcji monitorowania potencjału tworzenia rakotwórczych chlorowcopochodnych metanu (THM) oraz ich usuwania z basenów krytych. Innowacja urządzenia OHT (produktowa i procesowa w skali międzynarodowej) oparta będzie na połączeniu bieżącego zarządzania wentylacją z procesami uzdatniania wody. To powiązanie miało miejsce tylko w sferze koncepcyjnej, ze względu na trudność bieżącego oznaczania THM.

Całkowity koszt realizacji projektu:    4 503 821,85 zł

Dofinansowanie projektu z UE:           3 306 154,95 zł

Share Button