oBEMS: lepsze powietrze i wyższa efektywność energetyczna w nowoczesnych biurowcach

Virtual Power Plant została wyróżniona w konkursie „Szybka Ścieżka” organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i otrzymała dofinansowanie na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu oBEMS (Office Building Energy Management System) inteligentna nakładka sprzętowo-programowa na systemy automatyki budynków biurowych, nowa metoda zarządzania komfortem oraz energią elektryczną, ciepłem, optymalizująca na bieżąco wentylację, ogrzewanie, chłodzenie (HVAC) z wykorzystaniem multisensorycznej mapy komfortu.

 

Układy HVAC odpowiadają za ponad 50% kosztów zużywanej energii w europejskich budynkach biurowych. Tradycyjne sterowanie tymi układami nie jest na bieżąco dopasowywane do obciążenia budynków, co skutkuje brakiem odpowiednich poziomów komfortu oraz nieracjonalną konsumpcją energii elektrycznej i ciepła.

oBEMS jest optymalizatorem (sprzęt oraz oprogramowanie) dla systemów wentylacji w funkcji utrzymywania zadanego poziomu komfortu oraz redukcji wydatków na energię elektryczną i ciepło. Innowacja wynika z połączenia bieżącego zarządzania klimatem wewnętrznym w biurowcach z wykorzystaniem multisensorycznej mapy komfortu oraz nisko-inwazyjnej metody integracji z systemami typu BMS (Building Management System). Dotychczas takie powiązanie miało miejsce w sferze koncepcyjnej – ze względu na wysokie koszty integracji BMS z dodatkowymi czujnikami niezbędnymi do bieżącego zarządzania komfortem.

Wdrożenie projektu w skali kraju istotnie zredukuje popyt na energię elektryczną również w godzinach szczytowego zapotrzebowania w krajowym systemie energetycznym. oBEMS jest rozszerzeniem na budynki biurowe – rozwijanej już przez VPPlant aplikacji Enabler DSR, której opracowanie zostało współfinansowane w ramach organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) programu BRIdge Alfa.

– Przystępując kilka miesięcy temu do prac nad wnioskiem w konkursie NCBR zadaliśmy sobie kilka pytań: „W jaki sposób sterować wymuszoną wentylacją w powiązaniu z bieżącym obciążeniem, wielowymiarową mapą komfortu w przestrzeni nowoczesnych biur?” oraz „jaki może być potencjał osiągania oszczędności w holistycznym ujęciu zarządzania budynkiem biurowym jako rezerwuarem świeżego powietrza oraz energii magazynowanej przez strukturę biurowca?” – wyjaśnia początki projektu Grzegorz Nowaczewski, prezes VPPlant. – Analiza publikacji naukowych oraz rynku w Europie i w USA, konsultacje z ekspertami oraz nasze wcześniejsze doświadczenia wywodzące się z tworzenia systemów optymalizacyjnych w budynkach – umożliwiły nam przygotowanie koncepcji innowacyjnego systemu oBEMS. W pierwszej kolejności rynkiem dla wyników naszego projektu badawczego będzie około 700 nowoczesnych budynków biurowych, których zdecydowana większość zlokalizowana jest w Warszawie – dodaje.

VPPlant do projektu badawczego zaprosiła najlepszych polskich ekspertów. Realizując prace badawcze pracownicy VPPlant będą współpracować z Laboratorium Automatyzacji Procesów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Kierownikiem Rady Naukowej projektu jest prof. dr hab. inż. Jerzy Mikulik z Katedry Inżynierii Zarządzania na Wydziale Zarządzania AGH.

Rynkiem docelowym oBEMS są zlokalizowane w największych polskich aglomeracjach nowoczesne biurowce ze sprawnymi układami HVAC zarządzanymi przez systemy automatyki budynkowej.

Prace nad oBEMS ruszyły w lipcu 2016 r.

Podmioty zainteresowane współpracą w zakresie rozwoju, testowania i wdrażania oBEMS prosimy o kontakt  z naszą spółką.

 


Projekt badawczy „oBEMS (Office Building Energy Management System) inteligentna nakładka sprzętowo-programowa na systemy automatyki budynków biurowych, nowa metoda zarządzania komfortem oraz energią elektryczną, ciepłem optymalizująca na bieżąco wentylację, ogrzewanie, chłodzenie (HVAC) z wykorzystaniem multisensorycznej mapy komfortu” jest realizowany w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1.: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem projektu są badania innowacyjnego układu oBEMS – inteligentnej nakładki sprzętowo-programowej na systemy automatyki budynków biurowych. oBEMS będzie optymalizatorem dla układów wymuszonej wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania (HVAC) w funkcji utrzymywania zadanego poziomu komfortu oraz redukcji wydatków na prąd i ciepło. Innowacja oBEMS (produktowa i procesowa w skali międzynarodowej) oparta będzie na połączeniu bieżącego zarządzania klimatem wewnętrznym w biurowcach z wykorzystaniem multisensorycznej mapy komfortu oraz nisko-inwazyjnej metody integracji z systemami typu BMS (Building Management System).

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych dla prototypu nowego produktu: optymalizatora układów wentylacji w obiektach biurowych pod nazwą oBEMS. Innowacyjny system oBEMS łączył będzie nowatorskie podejście do monitorowania parametrów komfortu odczuwalnego przez ludzi przebywających w biurowcach (stworzenie narzędzia mapy komfortu) oraz sterowania układami HVAC w celu:

  • uzyskiwania redukcji zużycia energii elektrycznej i ciepła oraz oszczędności finansowych dzięki optymalizacji sterowania z uwzględnieniem cen energii (taryfy stałe, dynamiczne, rynku hurtowego SPOT) aktualnego obciążenia budynku,
  • utrzymania optymalnych parametrów jakości powietrza i odczuwalnego przez ludzi znajdujących się w pomieszczeniach biurowych – komfortu.

Całkowity koszt realizacji projektu:    4 604 371,28 zł

Dofinansowanie projektu z UE:           3 481 604,54 zł

 

Polecamy:

Portal gospodarczy wnp.pl o jakości powietrza w biurowcach

oBEMS – innowacyjny system poprawy efektywności energetycznej biurowców

Nadchodzi oBEMS, czyli klimat na dobre powietrze w biurowcach w Warszawie!

Biznes Alert: Czy pójdziemy szybką ścieżką do włączenia biurowców w wirtualną elektrownię?

Share Button