Napędy i Sterowanie: „Możliwość poprawy efektywności energetycznej inteligentnego budynku przez jego współpracę z wirtualną elektrownią”

Skyline

W grudniowym numerze miesięcznika „Napędy i Sterowanie” ukazał się artykuł „Możliwość poprawy efektywności energetycznej inteligentnego budynku przez jego współpracę z wirtualną elektrownią”. Tekst został opracowany jako część projektu oBEMS (Office Building Energy Management System), realizowanego przez naszą spółkę i współfinansowanego  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.

"Napęd i Sterowanie", 12/2016Autorami tekstu są prof. dr hab. Jerzy Mikulik i dr Piotr Bartkiewicz. W artykule przedstawiono dodatkowe możliwości poprawy efektywności energetycznej inteligentnego budynku poprzez przyszłościowe zasilenie go z tak zwanej wirtualnej elektrowni. Taka forma zasilania sprowadzi się do świadomego zmniejszenia mocy pobieranej przez budynek i przekazania tej mocy, tzw. negawatów, do wykorzystania przez innych odbiorców. Działania te wymagają zbudowania tzw. inteligentnego rynku mocy i energii elektrycznej.

„To właśnie zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego staje się nowym wyzwaniem dla wielu innowacyjnych projektów z dziedziny inteligentnej energetyki i jednocześnie wytworzy nowe źródła przychodów dla aktywnych odbiorców energii. Efektywność energetyczną inteligentnego budynku można jeszcze poprawić o kilka procent w skali całego roku poprzez inteligentne odłączanie wybranych urządzeń energochłonnych, przy silnym założeniu, że zachowany zostanie prawidłowy komfort fizyczny w regulowanych pomieszczeniach, a pracujący tam ludzie nie odczują pogorszenia warunków pracy” – piszą autorzy artykułu, który dostępny jest na stronach miesięcznika „Napędy i Sterowanie”.

Artykuł „Możliwość poprawy efektywności energetycznej inteligentnego budynku przez jego współpracę z wirtualną elektrownią” opracowano jako część projektu „oBEMS (Office Building Energy Management System) inteligentna nakładka sprzętowo-programowa na systemy automatyki budynków biurowych, nowa metoda zarządzania komfortem oraz energią elektryczną, ciepłem optymalizująca na bieżąco wentylację, ogrzewanie, chłodzenie (HVAC) z wykorzystaniem multisensorycznej mapy komfortu”, realizowanego przez spółkę Virtual Power Plant i współfinansowanego w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1.: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

logotypy-fundusze-ue

Share Button