Raport Biznes Alert: Magazyny energii w Polsce

Raport Biznes Alert: Magazyny energii w Polsce

Na stronach portalu Biznes Alert został opublikowany raport nt. stanu obecnego i perspektyw rozwoju magazynów energii w Polsce. W publikacji znalazł się komentarz prezesa VPPlant Grzegorza Nowaczewskiego nt. wykorzystania technologii blockchain w elektromobilności.

„Współdzielenie się mocą udostępnianych odpłatnie ładowarek ułatwia planowanie optymalnych tras przejazdu z uwzględnieniem czasu/kosztu ładowania, uruchamia nowe strumienie przychodów dla właścicieli ładowarek, może również porządkować reguły ładowania w funkcji zdolności bilansowania sieci operatorów energetycznych.” – mówi prezes VPPlant.

Zachęcamy do lektury całego raportu Magazyny energii w Polsce na stronach Biznes Alert.