Kontakt

Virtual Power Plant  Sp. z o.o.
ul. Dubois 114/116 lok. 2.30.
93-465 Łódź

Biuro w Warszawie:
EQUATOR I
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

biuro@vpplant.pl

www.vpplant.pl


KRS: 0000 452175 w Sądzie Rejonowym dla miasta Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 40 900,00 PLN

NIP: 9471981858