Dostawa: Układ pomiarowy parametrów wody basenowej

W związku z realizacją projektu badawczego ” Inteligentny OPTYMALIZATOR HVAC w funkcji potencjału tworzenia THM na basenach krytych (OHT) – nowa metoda zarządzania energią elektryczną i ciepłem dopasowująca na bieżąco sterowanie wentylacją, ogrzewaniem, chłodzeniem (HVAC) do stężeń rakotwórczych chlorowcopochodnych metanu takich jak trihalometany (THM) oraz ich usuwania z basenów krytych” Virtual Power Plant Sp. z o.o. ogłasza konkurs na dostawę układów pomiarowych:

  • Układ pomiarowy parametrów wody basenowej, 1 szt.

Projekt realizowany ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1.: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pliki do pobrania:

Zapytanie Ofertowe 20170927

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Oświadczenie

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Formularz