Demand Side Response (DSR)

Demand Side Response (DSR) jest zmianą podejścia do funkcjonowania rynku energetycznego. W tradycyjnym modelu odbiorca energii elektrycznej płaci za otrzymaną energię. W modelu DSR sytuacja jest odwrotna: odbiorca otrzymuje wynagrodzenie za to, aby zechciał na wezwanie operatora systemu energetycznego zrezygnować na pewien czas z korzystania z części lub nawet całości zamówionej energii.

Celem rynku DSR jest zwiększenie stabilności krajowego/lokalnego systemu elektroenergetycznego. Biorący udział w DSR odbiorcy energii, rezygnując na wezwanie operatora systemu z całości lub części swojego zapotrzebowania na energię, zwiększają moce rezerwowe w systemie elektroenergetycznym, które mogą np. zabezpieczyć system przed blackout’ami.

Rezygnacja z zapotrzebowania na energię przez odbiorcę może przybierać rozmaite formy, np.:

 • przesunięcie zapotrzebowania odbiorcy na energię na inne pory dnia,
 • zmniejszenie intensywności wykorzystania urządzeń zasilanych energią elektryczną,
 • odłączenie od zasilania urządzeń, które mają charakter uzupełniający dla podstawowego profilu działania odbiorcy,
 • zastąpienie zasilania sieciowego własnymi źródłami energii (generator, odnawialne źródła energii, etc.).

W efekcie chwilowej rezygnacji z zapotrzebowania na energię zostają wygenerowane z systemie energetycznym oszczędności, czyli negawaty.

 

Korzyści z Demand Side Response

Dla odbiorców energii elektrycznej:

 • źródło dodatkowych przychodów dla odbiorców biorących udział w rynku DSR
 • zwiększenie efektywności energetycznej u odbiorców, a tym samym zmniejszenie zużycia energii (dodatkowe oszczędności finansowe)
 • większa świadomość odbiorcy o zużyciu energii w ramach jego działalności

Dla systemu elektroenergetycznego:

 • zwiększone bezpieczeństwa i stabilności systemu elektroenergetycznego, w szczególności w zakresie zabezpieczenia przed blackout’ami
 • możliwość zastąpienia kosztownej budowy i utrzymania interwencyjnych bloków energetycznych relatywnie niższymi opłatami na rzecz aktywnych odbiorców energii w zamian za chwilowe ograniczenie zapotrzebowania na energię
 • zwiększenie efektywności energetycznej całej gospodarki
 • mniejsza emisja CO2

 

Demand Side Response w Polsce

Usługi DSR funkcjonują już z powodzeniem w wielu państwach.

W Polsce usługi typu DSR dotychczas były wyłącznie dostępne dla największych odbiorców energii w ramach przetargów realizowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Wkrótce usługi tego typu będą mogły być świadczone również przez pozostałych odbiorców.

 

Wirtualna Elektrownia realizowana przez VPPlant

VPPlant przygotowuje się do uruchomienia Wirtualnej Elektrowni – usługi agregacji i zarządzania potencjałem negawatów wytwarzanych przez odbiorców energii elektrycznej takich jak: sklepy wielkopowierzchniowe, centra handlowe, kina, hale sportowe, baseny. Od momentu wprowadzenia w Polsce usług typu DSR, VPPlant będzie reprezentować swoich klientów wobec operatora systemu elektroenergetycznego w zakresie sprzedaży wytworzonych przez nich negawatów.

W ramach przygotowania obiektów do świadczenia usług chwilowej redukcji zapotrzebowania na energię już obecnie VPPlant wspiera zarządców obiektów w optymalizacji zużycia energii w ramach usług Enabler DSR oraz oBEMS. Autorska metodyka spółki polega na zastosowaniu autorskich inteligentnych narzędzi pozwalających na dostosowywanie zużycia energii elektrycznej i cieplnej w budynkach do ich zmiennego obciążenia przy jednoczesnym zachowaniu komfortu dla użytkowników.

 

Share Button