Grzegorz Nowaczewski: Z perspektywy Checkpoint Charlie

W ubiegłym tygodniu uczestniczyłem w konferencji zatytułowanej „Energy Security with Renewables” z udziałem przedstawicieli komisji europejskiej, instytutów badawczych oraz przedsiębiorstw energetycznych. Dyskutowaliśmy europejską politykę klimatyczną, przekształcenia energetyki tradycyjnej w nową energetykę z rosnącym udziałem generacji źródeł odnawialnych, magazynami energii oraz …. WIĘCEJ