Prezes URE: sprawozdanie za 2014 r. oraz raport o działalności gospodarczej w sektorze energetycznym

Urząd Regulacji Energetyki

Informujemy, że na stronach Urzędu Regulacji Energetyki zostały opublikowane dwa oficjalne dokumenty: Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2014 roku oraz Raport Prezesa URE o działalności gospodarczej w sektorze energetycznym oraz planach rozwoju operatorów systemu elektroenergetycznego i gazowego. Sprawozdanie z …. WIĘCEJ