BRIdge Alfa

Virtual Power Plant jest pierwszą spółką współfinansowaną w ramach organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) programu BRIdge Alfa.

BRIdge Alfa skierowany jest do pomysłów znajdujących się w fazie seed. W ramach programu powstało 10 wehikułów inwestycyjnych, które selekcjonują pomysły o wysokim potencjale komercjalizacyjnym i wspierają ich wejście na rynek dzięki zapewnieniu przejścia przez fazę proof of principle i proof of concept oraz wszystkich usług niezbędnych do przekształcenia w spin-off.

Jednym z wehikułów inwestycyjnych programu BRIdge Alfa jest StartVenture@Poland (SVP), stworzony przez Fundację StartUp Hub Poland oraz fundusz venture capital Giza Polish Ventures (GPV) przy wsparciu NCBiR. VPPlant otrzymała wsparcie w ramach wehikułu inwestycyjnego StartVenture@Poland.

 

NCBIR logo z czerwonym napisem                          shp-logo-transparent-1                                    logo_gpv_1-300x122