VPPlant uczestnikiem konferencji „Blockchain in the Energy Sector” w Berlinie

Blockchain

21 marca br. prezes VPPlant Grzegorz Nowaczewski weźmie udział w konferencji „Blockchain in the Energy Sector”  w Berlinie. Wydarzenie organizowane jest przez PwC oraz World Energy Council. Spotkanie ma charakter okrągłego stołu zaproszonych interesariuszy.

Blockchain ma szansę zmienić sposób organizacji, zapisu i weryfikacji transakcji poprzez odejście od scentralizowanej struktury rynku (giełdy, platformy transakcyjne, koncerny energetyczne) do rynku zdecentralizowanego (użytkownicy końcowi, konsumenci energii wchodzący w bezpośrednie interakcje). Nie może być zaskoczeniem, że obok sektora finansowego, energetyka jest postrzegana jako jako sektor, w którym Blockchain może mieć najsilniejsze oddziaływanie o charakterze transformacyjnym i przełomowym. Wiele przedsiębiorstw energetycznych wdrożyło nowe modele biznesowe korzystając z tej nowej technologii. Transakcje typu peer-to-peer, system równoważenia sieci elektroenergetycznej, integracja magazynów energii, transakcje zielonymi certyfikatami – to tylko kilka przykładów wdrożeń – piszą organizatorzy w zapowiedzi konferencji.

Wprowadzenia do konferencji dokona Axel von Perfall z PwC, który wystąpi z prezentacją nt. najnowszych zastosowań Blockchain w energetyce oraz przewidywanego rozwoju w kolejnych dwóch latach. Kolejna prezentacja będzie dotyczyła znaczenia ICOs (Initial Coin Offerings) w sektorze energetycznym. Podczas dyskusji uczestnicy poruszą m.in. następujące tematy: najnowsze zastosowania Blockchian w sektorze energetycznym, doświadczenia z pierwszych projektów, pożądane kierunki rozwoju technologii, niezbędne zmiany w regulacjach prawnych.

Więcej o konferencji (English)