Będziemy na XIII Kongresie Nowego Przemysłu

XIII Kongres Nowego Przemysłu

W dniach 19-20 października w Warszawie odbywa się XIII Kongres Nowego Przemysłu. Od 13 lat jest to najważniejsze spotkanie sektora energetycznego w Polsce, w trakcie którego poruszane są bieżące problemy branży. W Kongresie udział biorą przedstawiciele zarządów czołowych firm energetycznych, przedstawiciele rządu, administracji publicznej oraz eksperci.  Wśród prelegentów znajduje się Grzegorz Nowaczewski, Prezes Zarządu Virtual Power Plant. Podczas uroczystej Gali w pierwszym dniu XIII Kongresu Nowego Przemysłu nastąpi rozstrzygnięcie nowego konkursu i wręczenie nagród „Wzorzec. Efektywny projekt energetyczny”.

Prezes VPPlant weźmie udział w sesji „Efektywne zarządzanie energią”. Jego partnerami w rozmowie są: Piotr Czajkowski – Prezes Zarządu, Caldoris Polska Sp. z o.o. Philippe Daumont – CEO, Atalian Energy (spółka Makro), Marek Duda – Prezes Zarządu, CEZ ESCO Polska Sp. z o.o. Henryk Kaliś – Prezes Zarządu, Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Rafał Soja – Prezes Zarządu, TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., a moderatorem  jest Ireneusz Chojnacki – Redaktor, Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł, portal wnp.pl. Przed uczestnikami dyskusji zostały postawione następujące zagadnienia:

  • Nowe, perspektywiczne rozwiązania u producentów energii i dystrybutorów. Przykłady
  • Zarządzanie energią elektryczną i ciepłem w zakładzie przemysłowym. Skuteczne stare i nowe pomysły
  • Własna produkcja energii elektrycznej i ciepła w przedsiębiorstwie – kiedy tak, kiedy nie
  • Przedsiębiorstwo i koszty energii w nowoczesnych budynkach. Możliwości modernizacyjne w obiektach produkcyjnych i biurowych
  • Grupy zakupowe – firmy, instytucje państwowe, samorządy
  • Nowa ustawa o efektywności energetycznej. Zakres zmian
  • Obowiązki sektora publicznego. System białych certyfikatów

Podczas Kongresu wystąpimy również z prezentacją naszego case study „Enabler DSR – optymalizacja zużycia energii w budynkach wielkokubaturowych”.

Co znajduje się w programie XII Kongresu Nowego Przemysłu?

Energetyka

W Warszawie dyskutować będziemy o wspólnej polityce energetycznej Unii Europejskiej i – na tym tle – polskim miksie energetycznym. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jaka będzie energetyka przyszłości i możliwe warianty rozwoju tego rynku. W tym kontekście za szczególnie ważne uznać trzeba perspektywy OZE w naszym kraju, a także miejsce energetyki jądrowej. To, że węgiel będzie podstawą do długofalowej polityki w polskiej energetyce, jest przesądzone, niewiadome dotyczą raczej ważnych szczegółów – i tym właśnie zajmiemy się bliżej.

W debacie o przyszłości sektora energetycznego nie sposób, naturalnie, zapomnieć o inwestycjach. Jak będzie wyglądać polityka państwa w tej materii? Kiedy biznes będzie chciał inwestować w nowe moce wytwórcze? Tematem jednej z debat będzie również dwutowarowy rynek energii – w europejskim i polskim ujęciu.

Skoncentrujemy uwagę na przyszłości polskiego ciepłownictwa. Uczestnicy dyskusji poszukają odpowiedzi na pytanie, czy kogeneracja to nadal szansa na rozwój polskiego ciepłownictwa… Poznamy też w tej sprawie koncepcję administracji rządowej.

W opublikowanym pod koniec lipca projekcie rządowej Strategii – znacznie obszerniejszej, rozwiniętej wersji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – energetyka zajęła sporo miejsca. Jednym z tego przejawów był wątek poświęcony elektromobilności jako akceleratorowi gospodarki i reindustrializacji. Mrzonki czy wskazane wizjonerstwo? Spróbujemy rozwikłać i ten temat.

Na konkretnych przykładach pokażemy technologie przyszłości, nowinki oraz rewolucje u wytwórców energii. Częścią debaty będą tu case studies, dotyczące nowatorskich projektów, opracowanych czy stosowanych w polskich firmach.

Gaz

Jak co roku, część debat poświęcona zostanie rynkowi gazu. Do kluczowych tematów należeć będzie nowa polska strategia zaopatrzenia w to paliwo. Na pierwszy plan wysuwa się rok 2022, kiedy zakończony zostanie długoterminowy kontrakt z Gazpromem. Bardzo prawdopodobna jest perspektywa zaniechania importu z tego kierunku.

Przyszłością dla dalszej dywersyfikacji kierunków gazowych dostaw jest świnoujski gazoport. Pytanie: czy potrzebujemy drugiej podobnej inwestycji nieopodal Gdańska? Wiele też wskazuje, że projekt norwesko-duńsko-polskiego gazociągu nabiera coraz bardziej wyrazistych kształtów.

Warto też zatem porozmawiać o rządowych planach, by Polska stała się z czasem swego rodzaju hubem gazowym dla naszego regionu. To polityka, rynek – oczywiście przede wszystkim popyt oraz realia biznesowe zweryfikują te ambitne zamierzenia. Logiczne również, że rozejrzymy się w opiniach Unii Europejskiej na temat bezpieczeństwa gazowego Wspólnoty. Kto działa dla wspólnego dobra, kto sypie piasek w tryby, a kto jest obojętny? I dlaczego…

Rzecz jasna, gazownicze inwestycje – i te kontynentalne, i rodzime – nie pozostaną bynajmniej na marginesie agendy KNP. Dyskutanci przeanalizują też obecną sytuację na rynku gazu w Polsce w kontekście innych krajów, w tym znaczenie Towarowej Giełdy Energii.

Więcej informacji o wydarzeniu i programie znajduje się na stronie XII Kongres Nowego Przemysłu.

Rozstrzygnięcie konkursu „Wzorzec. Efektywny projekt energetyczny”

Podczas uroczystej Gali w pierwszym dniu XIII Kongresu Nowego Przemysłu nastąpi rozstrzygnięcie nowego konkursu i wręczenie nagród „Wzorzec. Efektywny projekt energetyczny”, organizowanego przez Grupę PTWP SA. Celem konkursu jest wskazanie najciekawszych i najważniejszych rozwiązań dotyczących efektywnych projektów energetycznych wdrożonych w latach 2015-2016. Projekt skierowany jest do firm (zarówno pomysłodawców, wykonawców, jak i klientów-użytkowników), inwestorów decydujących się zasilić finansowo i organizacyjnie nowe pomysły, instytucji państwowych i samorządowych, zrzeszeń biznesowych, placówek naukowych, wreszcie indywidualnych wynalazców i projektodawców. Konkurs jest rozwinięciem formuły przyznawanych przez od lat nagród „Nowy Impuls”, przyznawanych firmom, instytucjom i osobom, które wniosły do polskiej gospodarki i sektora paliwowo-energetycznego nową jakość, wyznaczały kierunki pozytywnych zmian. Do konkursu została zgłoszona m.in. opracowana i oferowana przez spółkę Virtual Power Plant usługa Enabler DSR.