Alicjo – co kryje świat za lustrem? Sponsorem dzisiejszego odcinka jest litera W, jak wytrwałość.

Road

Wprowadzając nowy przełomowy produkt z jakiejkolwiek branży – potrzebujesz wiary w wymyśloną przez siebie ścieżkę oraz .. potrzebujesz być nieustępliwym. Dla wielokrotnych przedsiębiorców jest oczywistą oczywistością łamanie stereotypów i determinacja przy wcielaniu w życie własnych wynalazków. W branży, która mnie …. WIĘCEJ

Prezes URE: sprawozdanie za 2014 r. oraz raport o działalności gospodarczej w sektorze energetycznym

Urząd Regulacji Energetyki

Informujemy, że na stronach Urzędu Regulacji Energetyki zostały opublikowane dwa oficjalne dokumenty: Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2014 roku oraz Raport Prezesa URE o działalności gospodarczej w sektorze energetycznym oraz planach rozwoju operatorów systemu elektroenergetycznego i gazowego. Sprawozdanie z …. WIĘCEJ

Biznes.pl: Innowacje w energetyce biletem na drodze do nowych silnych specjalizacji polskiej gospodarki 21. wieku?

Portal Biznes.pl przeprowadził wywiad z prezesem VPPlant Grzegorzem Nowaczewskim oraz Grzegorzem Onichimowskim, przedstawicielem firmy EnerNOC w Polsce. Tematem rozmowy, poprzedzającej  XI międzynarodową konferencję NEUF 2015, były innowacje w energetyce. – Jednak warunkiem wdrażania skutecznych zmian jest ich innowacyjność. Nie możemy w prosty sposób kopiować …. WIĘCEJ