3,3 mln zł z NCBR na badania i prace rozwojowe technologii poprawiającej jakość powietrza na krytych pływalniach

Basen

21 kwietnia br. została podpisana umowa między spółką Virtual Power Plant a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju ws. dofinansowania w ramach tzw. „szybkiej ścieżki” dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wartość dofinansowania wyniesie 3 306 154,95 zł.

Projekt VPPlant „Inteligentny OPTYMALIZATOR HVAC w funkcji potencjału tworzenia THM na basenach krytych (OHT) – nowa metoda zarządzania energią elektryczną i ciepłem dopasowująca na bieżąco sterowanie wentylacją, ogrzewaniem, chłodzeniem (HVAC) do stężeń rakotwórczych chlorowcopochodnych metanu takich jak trihalometany (THM) oraz ich usuwania z basenów krytych” został zakwalifikowany przez ekspertów NCBR w ramach naboru do dofinansowania prowadzonego w lipcu 2016 roku. Projekt znalazł się na 9 miejscu listy rankingowej wśród 52 wyróżnionych projektów (na zgłoszonych w sumie 369 wniosków).

Celem projektu OHT jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych dla prototypu nowego produktu (technologii) – OHT: inteligentnego optymalizatora dla układów wentylacji w funkcji monitorowania potencjału tworzenia rakotwórczych THM oraz ich usuwania z przestrzeni basenów krytych. Innowacyjne urządzenie OHT łącząc zarządzanie procesami dezynfekcji wody z pracą układów HVAC:

  • wygeneruje oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, ciepła;
  • pozwoli na monitorowanie jakości wody i powietrza na pływalniach;
  • ograniczy negatywne działanie na ludzkie zdrowie procesów dezynfekcji wody.

Czy kryte pływalnie są w pełni bezpieczne?

Długotrwałe przebywanie w halach basenów krytych, z których THM nie są skutecznie usuwane, może powodować m.in. nowotwory, astmę zawodową, katar, schorzenia górnych dróg oddechowych, podrażnienia skóry oraz oczu. Szczególnie szkodliwe jest oddziaływanie THM na organizmy dzieci na basenach szkolnych o niskiej czystości wody. Dlatego w krajach zachodniej Europy obowiązują dopuszczalne normy stężenia THM. Podobnie jest w Polsce. We wprowadzonym pod koniec 2015 r. rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach został przewidziany limit stężenia THM na polskich basenach na poziomie 0,1 mg/l. Wejście w życie nowych przepisów zwiększyło wymagania higieniczne wobec basenów w zakresie stężenia THM, a ich zarządców zobowiązało do okresowych pomiarów THM. Rozporządzenie umożliwia również przeprowadzanie kontroli przez służby sanitarne i penalizację przekraczania norm.

–  Rezultaty badań nad technologią  OHT wesprą dotychczasową metodykę sporadycznych pomiarów stężenia rakotwórczych THM poprzez uzasadnione ekonomicznie bieżące monitorowanie potencjału tworzenia THM. Urządzenie OHT może być stosowane masowo i obniży stężenia szkodliwych związków chemicznych na basenach krytych, zwłaszcza na basenach szkolnych, które stoją przed wyzwaniem zapewnienia wyższych wymogów higienicznych wprowadzanych przez ministerstwo zdrowia – wyjaśnia Grzegorz Nowaczewski, prezes VPPlant. – Wyznaczanie potencjału tworzenia THM nową metodą pozwoli podjąć działania zapobiegawcze. Skorelowanie filtracji, podgrzewania wody basenowej i układu wentylacji pozwoli na uzyskanie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i ciepła. Jest to istotna nowość funkcjonalna w stosunku do stanu obecnego – dodaje.

Alternatywą dla zastosowania OHT może być gruntowna modernizacja systemu filtracji lub wentylacji (np. montaż dodatkowych sekcji wyciągowych) na basenach krytych. OHT jest technologią mniej inwazyjną oraz bardziej efektywną ekonomicznie i energetycznie – porównując czas implementacji, koszty zakupu, instalacji oraz eksploatacji alternatywnych działań.  Szczególną cechą OHT będzie relatywnie niski koszt wdrożenia dzięki wyspecjalizowanemu nowemu układowi czujników oraz programom informatycznym dopasowanym i stanowiącym rozszerzenie dotychczasowej infrastruktury technicznej na basenie. Wdrożenie OHT będzie możliwe bez oczekiwania na okres gruntownych konserwacji i remontów, co najczęściej odbywa się raz w roku.

Pierwsi zainteresowani  rezultatami projektu badawczego OHT

Ministerstwo Sportu i Turystyki podaje liczbę 736 basenów krytych w Polsce (stan na kwiecień 2015 roku). Niezależnie od wielkości, wszystkie borykają się z problemem usuwania szkodliwych dla zdrowia użytkowników związków chemicznych z powietrza basenowego, a projektowane urządzenie znajdzie zastosowanie zarówno na nowych obiektach, jak i tych starszych.

Spółka uzyskała już potwierdzenia gotowości do korzystania z rezultatów projektu od potencjalnych klientów w kraju i zagranicą.

VPPlant podpisała też list intencyjny z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny, który wyraził gotowość do udziału w projekcie.

Podmioty zainteresowane współpracą z VPPlant przy projekcie OHT prosimy o kontakt.

 

O postępach prac będziemy informować na stronie www.vpplant.pl.

Share Button